ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Nieuwsbrief 2001

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter

Gurdebeke, S., Maelfait, J.-P., 2001. ‘Het gebruik van spinnen in onderzoek naar effecten van bosfragmentatie’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 1, pp. 1-5.

Vanacker, D., Maelfait, J.-P., Byttebier, E., 2001. ‘Het effect van temperatuur op de ontwikkeling van de dwergspin Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)(Erigoninae, Araneae) met speciale aandacht voor het mannelijk dimorfisme’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 1, pp. 6-19.

De Koninck, H., 2001. ‘De spinnenfauna van Sankth Vith’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 1, pp. 20-22.

Hendrickx, F., De Bakker, D., 2001. ‘Een faunistische en ecologische bijdrage tot de spinnenfauna van zuid en oostelijk België. Deel 1’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 1, pp. 23-34.

Hermanns, J.-F., 2001. ‘Rapport de l’excursion d’Arabel aux anciennes carrières “Aux Roches” à Chokier-Flemallehaute, le 7 juin 1998’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 1, pp. 35-38.

Bosmans, R., Vanuytven, H., 2001. ‘Een herziene soortenlijst van de Belgische spinnen (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 2, pp. 44-80.

Van Keer, K., Van Keer, J., 2001. ‘Ingeburgerde exotische trilspinnen (Araneae: Pholcidae) in Antwerpse haven en enkele algemene bedenkingen bij spinnenmigratie’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 3, pp. 81-86.

Lambrechts, J., Janssen, M., 2001. ‘De arachnofauna van het Vlaams natuurreservaat ‘Houterenberg-Pinnekenswijer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 3, pp. 87-100.

Hendrickx, F., Maelfait, J.-P., 2001. ‘Is er een typische spinnenfauna aanwezig in de overstromingsgebieden van het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 3, pp. 101-106.

De Bakker, D., Hendrickx, F., 2001. ‘Spinnennieuws uit de wereld’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.16, no. 3, pp. 107-110.

Nieuwsbrief 2000

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter

Vanuytven, H., 2000. ‘Spermophora senoculata (DUGES, 1836), alweer een in België ingevoerde sort (Araneae: Pholcidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.15, no. 1, pp. 1-2.

Alderweireldt, M., Hublé, J., 2000. ‘De araneofauna van het Heidebos te Wachtebeke/Moerbeke (Oost-Vlaanderen, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.15, no. 1, pp. 3-12.

Vanuytven, H., 2000. ‘De tijgerspin, Argiope bruennichi, bereikt het noorden van het land’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.15, no. 1, pp. 13-14.

Verscheure, C., Kuijken, E., 2000. ‘Argiope bruennichi (tijgerspin) in het natuurreservaat ‘De Gulke Putten’ te Wingene (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.15, no. 1, pp. 15-16.

Hendrickx, F., De Bakker, D., 2000. ‘Spinnennieuws uit de wereld’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.15, no. 1, pp. 17-18.

Janssen, M. & Poot, P., 2000. ‘Bijna de halve Vlaamse spinnenfauna aanwezig in de Ziepbeekvallei (Limburg, België)’. Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.,15 (2): 37 – 52.

De Bakker, D., Bonte, D., Dekonick, W., Versteirt, V., Grootaert, P., 2000. ‘Het effect van natuurontwikkeling op voormalige akkers in Vlaanderen op de spinnenfauna (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.15, no. 3, pp. 57-95.

Hendrickx, F., De Bakker, D., 2000. ‘Spinnennieuws uit de wereld’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.15, no. 3, pp. 96-98.

Nieuwsbrief 1999

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter

Hendrickx, F., 1999. ‘De spinnenfauna van het laagveengebied de “Damvallei” te Destelbergen (Oost-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 1-7.

De Bakker, D., Maelfait, J.-P., 1999. ‘Enkele zeldzame spinnen uit Vlaamse bossen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 8-13.

Lambrechts, J., 1999. ‘Een populatie Pardosa agrestis (Lycosidae) aan de bezinkingsputten van Tienen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 14-16.

Kekenbosch, R., 1999. ‘Nouvelle contribution à la connaisance de l’aranéofaune de l’agglomération bruxelloise: le site du “Broek” à Uccle’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 17-23.

Bonte, D., Hoffmann, M., Maelfait, J.-P., 1999. Monitoring van het begrazingsbeheer in de Belgische kustduinen aan de hand van spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 24-36.

Bonte, D., 1999. ‘Verslag van de tweedaagse ARABEL-excursie naar de Boulonnais (Noord-Frankrijk)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 2-3, pp. 41-47.

Janssen, M., 1999. ‘Spinnen (Araneae) van de mijnterril te Zolder (Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 2-3, pp. 48-57.

De Bakker, D., Defoort, T., Maelfait, J.-P., 1999. ‘De spinnenfauna van een oude Leiearm te Grammene (Oost-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 2-3, pp. 58-67.

Bonte, D., Baert, L., Ransy, M., Dekoninck, W., Grootaert, P., 1999. ‘Spinnen van de Latemse Meersen: soortensamenstelling in functie van het grondgebruik’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 2-3, pp. 68-82.

Nieuwsbrief 1998

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter

Bonte, D., Maelfait, J.-P., 1998. ‘De levenscyclus van enkele spinnen uit de duinen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 1, pp. 1-14.

Bosmans, R., Vanuytven, H., 1998. ‘Eperigone eschatologica, een Amerikaanse immigrant in West-Europa (Araneae, Erigonidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 1, pp. 15-16.

Lambrechts, J., 1998. ‘Waarneming van Zelotes erebeus (Thorell) in de Semoisvallei (Provincie Luxemburg)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 1, pp. 17-18.

Vanuytven, H., 1998. ‘Spinnen van de valley van de Molenbeek in Vremde (Boechout, provincie Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 1, pp. 19-25.

Janssen, M., 1998. Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte region’s in België. Deel 5. West-Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 2, pp. 30-36.

Hendrickx, F., 1998. ‘Verslag ARABEL-excursie 1997 naar het Groot Schietveld, de Goren en het Goor’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 2, pp. 37-47.

Janssen, M., Bonte, D., 1998. ‘Enkele nieuwe en zeldzame spinnen voor Vlaanderen en België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 2, pp. 48-51.

Lambrechts, J., 1998. ‘Enkele interessante spinnenwaarnemingen uit Oost-Brabant’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 2, pp. 52-54.

De Bakker, D., Maelfait, J.-P., Hendrickx, F., Van Waesberghe, D., De Vos, B., Thys, S., De Bruyn, L., 1998. ‘Relatie tussen de bodemkwaliteit en spinnenfauna van Vlaamse bossen: een eerste analyse’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 3, pp. 58-76.

Bonte, D., Hoffmann, M., Maelfait, J.-P., 1998. ‘Resultaten van een onderzoek naar aeronautisch actieve spinnen in het duingebied van Oostduinkerke (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 3, pp. 77-85.

Nieuwsbrief 1997

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter

Vanuytven, H., 1997. ‘Spinnen van het havengebied op de Antwerpse Scheldeoever’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 1, pp.1-24.

Decocq, O., 1997. ‘Notes preliminaries sue la phénologie et l’écologie d’une population d’Oxyopes ramosus (PANZER)(Araneae, Oxyopidae) située a Treignes’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 1, pp. 25-28.

Bonte, D., Hendrickx, F., 1997. ‘Aanvullende gegevens omtrent de spinnenfauna van enkele duingebieden aan de Belgische Westkust’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 2, pp. 25-28.

Baert, L., 1997. ‘Werken gepubliceerd door de leden van de Belgische Arachnologische Vereniging en verschenen in 1995 en 1996’’Travaux publiés par les members de la Société arachnologique de Belgique et parus de 1995 et 1996’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 2, pp. 44-47.

Rosès, J., 1997. ‘A propos de l’éclairissement des bulbes chez les araignées’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 2, pp. 48-49.

Alderweireldt, M., Maes, D., 1997. ‘De spinnenfauna van “de Vallei van de Grote Beek” en van de “Immertse Heide” in Heppen-Leopoldsburg (Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 3, pp. 53-63.

Bosmans, R., Van Keer, J., 1997. ‘Spinnen van een verlaten maïsakker in het Prinsenpark te Retie (Antwerpen), met een advise tot beheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 3, pp. 64-75.

Verbruggen, A., 1997. ‘Agelena labyrinthica, Micrommata virescens en Dysdera crocata, enkele waarnemingen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 3, pp. 76-78.

Verbruggen, A., 1997. ‘Enkele waarnemingen bij Pholcus phalangioides’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 3, pp. 79-82.

Artikels voor 1997 gesorteerd op jaar

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter
References sorted on date

Herman Vanuytven

JANSSEN, M., 1986. ‘Komt Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA voor in België?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 9-10.

ALDERWEIRELDT, M., 1986. ‘Faunistiek van de Belgische Lycosidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 11-17.

VAN KEER, J., 1986. ‘Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 17-18.

SEGERS, H., 1986. ‘Uloborus plumipes LUCAS, nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 18-20.

KEKENBOSCH, R., 1986. ‘Atypus affinis EICHWALD à la “Grande Bruyère” de Rixensart’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 20-21.

KEKENBOSCH, R., 1986. ‘Redécouverte en Belgique de Cheiracanthium punctorium (VILLERS)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 21-22.

VANUYTVEN, H., 1986. ‘Eresus niger in België?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 5-6.

BOSMANS, R., POLLET, M., 1986. ‘Spinnen (Araneae) en hooiwagens (Opiliones) van een bos en een spoorwegberm te Veldegem (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 7-18.

HUBLÉ, J., 1986. ‘Eerste gegevens over de Araneofauna van het bos van Wijnendale’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 19.

RANSY, M., 1986. ‘Liste d’araignées capturées par M. Rouard à Chimay dans des écorces d’Acer pseudoplatanus (det. M. Ransy)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 20.

JANSSEN, M., 1986. ‘Macrargus carpenteri (O.P. CAMBR.), nieuw voor de Belgische spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 21-22.

COLSON, C., 1986. ‘Vogelspinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 23-24.

BOSMANS, R., MAELFAIT, J.-P., 1986. ‘Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 1, No. 3, pp. 9-29.

RANSY, M., 1986. ‘Trois araignées rares en Belgique de la collection de J. Roses’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Octobre, Vol. 2, pp. 20-21.

JANSSEN, M., 1987. ‘De spinnenfauna in het natuurreservaat “Het Hageven” te Neerpelt, Belgisch Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 9-15.

ALDERWEIRELDT, M., 1987. ‘Tweede Belgische waarneming van Centromerus persimilis (O.P.-CAMBRIDGE) (De verspreiding van deze soort in Europa)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 17-22.

VANUYTVEN, H., 1987. ‘Een nieuwe soort voor de Belgische fauna op de Antwerpse linker-oever’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 23-24.

RANSY, M., 1987. ‘Les problemes d’identification du genre Araniella (Araneidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 25-28.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1987. ‘Theridion instabile (O.P.-CAMBRIDGE) opniew waargenomen in België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 29-30.

JOCQUÉ, R., 1987. ‘De femorale klieren bij de Zodariinae (Araneae, Zodariidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 31-32.

BAERT, L., 1987. ‘Des Ctenides importees en Belgique avec des bananes’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 33-34.

VANUYTVEN, H., 1987. ‘Een eerste poging tot de indeling van onze “huisspinnen” in eusynantrope en hemisynantrope soorten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 6-7.

JOCQUÉ, R., 1987. ‘Aspekten van de voortbeweging bij spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 8-9.

SEGERS, H., 1987. ‘Philodromus praedatus O.P. CAMBRIDGE, nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 10-11.

KEKENBOSCH, R., 1987. ‘Notes sur Theridion instabile O.P.-CAMBRIDGE et Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 12-13.

BOSSELAERS, J., 1987. ‘Verslag van de Arabel-excursie van 1 juni 1985’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 14-16.

RANSY, M., 1987. ‘Quelques captures d’araignées en ecosse’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 17.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1987. ‘Bevestiging van het voorkomen van Dictyna civica (LUCAS) in België en de verspreiding van de soort’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 7-8.

SEGERS, H., 1987. ‘Determinatieproblemen in de Philodromus- aureolus groep (Araneae : Philodromidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 9-15.

DE KEER, R., MAELFAT, J.-P., BRUYNBROECK, V., 1987. ‘Vergelijking van enkele aspecten van de levenscyclus van Erigone atra (BLACKWALL) en Erigone dentipalpis (WIDER)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 16-23.

MAELFAIT, J.-P., BAERT, L., 1987. ‘Het gebruik van spinnen bij ecologische indicatie’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 24-27.

POLLET, M., HUBLÉ, J., 1987. ‘De verspreiding van de spinnenfauna in het bos van Wijnendale (W.Vl.)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 28-36.

DECLEER, K., 1988. ‘Quelques remarques sur Tetragnatha striata (L. KOCH, 1862) : une nouvelle espèce pour l’araneofaune Belge’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 11-13.

VANUYTVEN, H., 1988. ‘Spinnen van de Hobokense Polder (Hoboken-Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 14-18.

ALDERWEIRELDT, M., SEYS, J., 1988. ‘Enkele voor de Belgische fauna zeldzame spinnen (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 19-21.

SEGERS, H., BOSMANS, R., 1988. ‘Pseudocarorita thaleri (SAARISTO, 1971), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae : Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 22-24.

HERMANNS, J.F., 1988. ‘Nigma walckenaeri (ROEWER, 1951), observee dans son milieu naturel’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 25-26.

COLLARD, J., HERMANNS, J.F., RADEMECKER, A., 1988. ‘Rapport de l’excursion d’Arabel du 20 juin 1987’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 27-28.

BOSMANS, R., 1988. ‘Verslag van de ARABEL-SPINED excursie van 24.V.1986 naar de “Landschotse Heide” (Nederland), de “Korhaan” en de “Liereman” (België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 29-33.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van de Kalkense Meersen – een beperkte survey in funktie van het bodemgebruik’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 34-39.

MAELFAIT, J.-P., DE KEER, R., 1988. ‘Waarom is Oedothorax gibbosus (BLACKWALL, 1841) zo zeldzaam in Vlaanderen?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 40-42.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van het Blankaart-moeras (Woumen, West-Vlaanderen): soortensamenstelling, fenologisch onderzoek en ecologisch onderzoek in funktie van het natuurbeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 5-26.

SEGERS, H., DIERCKENS, K., 1988. ‘Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772) in West-Vlaanderen. (Araneae : Araneidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 27-28.

ALDERWEIRELDT, M., 1988. ‘De spinnenfauna van een bosrelict met aangrenzend weiland in de Vlaamse Ardennen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 29-39.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1988. ‘Theridiosoma gemmosum (L. KOCH, 1877) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae : Theridiosomatidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 41-42.

SEGERS, H., 1988. ‘Enkele nieuwe of zeldzame spinnensoorten voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 43-45.

SEGERS, H., POLLET, M., 1988. ‘Aspecten van de spinnenfauna van enkele bosbestanden te Zedelgem (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 47-52.

MAELFAIT, J.-P., BRUYNBROECK, V., VANUYTVEN, H., 1988. ‘De eerste waarnemingen van Zelotes aeneus (SIMON, 1878) in België, het belang daarvan voor het natuurbehoud’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 53-55.

JOCQUÉ, R., 1988. ‘Predatiegedrag van Oecobius annulipes’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 57-58.

JANSSEN, M., 1988. ‘Twee nieuwe soorten voor de Belgische spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 5-6.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “Het Molsbroek” (Lokeren). Onderzoek naar de invloeden van het waterpeil- en maaibeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 7-18.

ALDERWEIRELDT, M., LISSENS, A., 1988. ‘Laboratoriumwaarnemingen van de ontwikkeling en reproductie bij Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850) en Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 19-26.

DE KEER, R., MAELFAIT, J.-P., 1988. ‘De rand van een intensief begraasd weiland : een refugium voor een rijke spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 27-38.

HERMANNS, J.-F., BASTIN, J., 1989. ‘Rapport de l’excursion d’ARABEL du 25 juin 1988 aux carrières de Montfort (Prov. de Liège)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 11-12.

ALDERWEIRELDT, M., 1989. ‘Determinatietabel tot de genera van de Lycosidae (Araneae) van de Benelux en Groot-Brittannië’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 13-18.

DECLEER, K., 1989. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “De Leiemeersen” (Oostkamp, West-Vlaanderen). Kansen voor natuurontwikkeling bij spontane successie door afwezigheid van maaibeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 19-26.

VANUYTVEN, H., 1989. ‘De spinnenfauna van een heiderelict in het domein Ertbrugge te Deurne (Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 7-11.

VANUYTVEN, H., 1989. ‘Enkele hooiwagens (Opiliones) van verschillende gebieden’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 11-12.

ALDERWEIRELDT, M., 1989. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de spinnenfauna (Araneae) van een intensief begraasd weiland te Sint-Denijs-Westrem (Gent, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 13-17.

DECLEER, K., MAES, D., 1989. ‘Voorlopige soortenlijst en synecologie van de spinnen (Araneae) van het natuurreservaat “De Zwarte Beek” (Koersel-Beringen, Limburg)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 19-29.

SEGERS, H., 1989. ‘De levenscyclus van Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) in het Zoniënbos (Araneae, Lycosidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 5-13.

DECLEER, K., ALDERWEIRELDT, M., SEGERS, H., 1989. ‘Inventarisatie van de spinnen (Araneae) in het natuureducatief reservaat “Jalna” en een nabijgelegen weidebiotoop te Heure-en-Famenne (Prov. Namen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 15-22.

JACOBS, J., DECLEER, K., 1989. ‘Verslag van de Arabel-excursie naar het natuurreservaat “De Rammelaars” (Gerhoeven-Ham) op 26 september 1987’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 23-24.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘De spinnenfauna van een veenmossenvegetatie in Meerdonk (Oost-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 11-12.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘ARACATAL, een computerprogramma als hulp voor het samenstellen van de catalogus van de spinnen van België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 13-15.

DECLEER, K., 1990. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “De stadswallen van Damme” (West-Vlaanderen), een bijzonder moerasbiotoop’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 16-20.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1990. ‘Spinnenfauna van het Bos van Aa te Zemst (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 21-27.

RANSY, M., 1990. ‘Communication : Araignées capturées par frappage d’arbres fruitiers’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 2.

KEKENBOSCH, R., KEKENBOSCH, J., 1990. ‘Communication : Première liste de captures réalisées à Uccle (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3-4.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘Mededeling : Een waarneming van Pholcus phalangioides in open veld’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘Mededeling : Aeronauten, soms groter dan verwacht’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3.

JOCQUÉ, R., 1990. ‘Mededeling : Uit de literatuur: Het gedrag van Pholcus phalangioides’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 4-5.

MAELFAIT, J.-P., 1990. ‘Mededeling : De relatie tussen de heterogeniteit van boscomplexen en de diversiteit van hun spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 6.

COUVREUR, J.-M., 1990. ‘Quelques aspects de la biologie de Zodarion rubidum SIMON, 1918’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 7-15.

VANUYTVEN, H., VAN KEER, J., JANSSEN, M., 1990. ‘Theridion hemerobium SIMON, 1914, new for the Belgian spiderfauna (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 16.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘A note on the strange mass behavior of Ostearius melanopygius (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 17.

ALDERWEIRELDT, M., SEYS, J., 1990. ‘Een araneologische survey van een heiderelict en een ruigtevegetatie te Sint-Andries (Brugge, West-Vlaanderen). 1.Samenstelling van de spinnentaxocoenosis en faunistiek’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 1-6.

JANSSEN, M., MAELFAIT, J.-P., 1990. ‘De spinnenfauna en het beheer van een nat hooilandje aan de Pollismolen te Opitter (Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 7-13.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1990. ‘Enkele fenologische gegevens van Theridiosoma gemmosum (L.KOCH, 1877)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 14.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Alfabetische lijst van de publicaties betreffende de spinnen van België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 1, pp. 1-22.

BAERT, L., DESENDER, K., HUYSSEUNE, A., 1991. ‘Spinnen van Belgisch Lotharingen (Provincie Luxemburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 1-5.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Spinnen van “De Rozemaai” in Ekeren (Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 6-9.

JOCQUÉ, R., 1991. ‘Eigenaardig fourageergedrag bij een vertegenwoordiger van de Corinnidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 10.

DECLEER, K., 1991. ‘Een nieuwe vindplaats van Theridion hemerobium in Vlaanderen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 11.

BOSMANS, R., 1991. ‘Enkele opmerkingen over de Belgische Theridiidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 12-14.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Spinnen in gebouwen in België (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 15-23.

VAN KEER, K., 1991. ‘Dictyna major MENGE, 1869: terug van weggeweest’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 1.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., MAELFAIT, J.-P., 1991. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de Araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 1. De Westhoek en het zuidwestvlaamse Heuvelland’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 2-5.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., MAELFAIT, J.-P., 1991. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de Araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 2. Tielt, Waregem en het noorden van Henegouwen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 6-8.

BOSMANS, R., 1991. ‘Enkele opmerkingen over vroeger van België geciteerde spinnen, waarvan het voorkomen in ons land twijfelachtig is of dient bevestigd te worden’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 9-12.

SEGERS, H., HEIRMAN, J., 1991. ‘De spinnenfauna van een oude boomgaard en aanpalende heg te Sint-Maria-Lierde’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 13-15.

DECLEER, K., 1991. ‘Mededeling: Pirata lust Pardosa rauw te Oostkamp’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 16.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Mededeling: Errata bij de “Alfabetische lijst van de publicaties betreffende de spinnen van België” (Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver. 6(1))’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 16-17.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Mededeling: Dictyna civica (LUCAS) ook in Antwerpen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 17.

HERMANNS, J.-F., JOCQUÉ, R., 1992. ‘Le cycle vital de Nigma flavescens en Belgique’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 1-3.

ALDERWEIRELDT, M., 1992. ‘Determinatieproblematiek van de zustersoorten van het genus Oedothorax (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 4-8.

JANSSEN, M., 1992. ‘Oxyptila pullata (THORELL, 1875) (Araneae, Thomisidae) in België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 9.

RADERMECKER, A., HOFMANS, K., 1992. ‘Rapport de l’excursion d’ARABEL du 20 mai 1989 dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 10-12.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1992. ‘Twee interessante vondsten voor de Belgische spinnenfauna : Tegenaria saeva en Anelosimus pulchellus’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 13-14.

JANSSEN, M., 1992. ‘Enkele interessante spinnen van een steengroeve in de provincie Luik’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 15-17.

VAN KEER, J., 1992. ‘Mededeling: Oecobius annulipus LUCAS nu ook in de metaalsector !’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 18.

VANUYTVEN, H., 1992. ‘Steatoda triangulosa (WALCKENAER, 1802) (Araneae, Theridiidae), niet enkel een huisspin’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 1-2.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., 1992. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 3. Het zuiden van Oost-Vlaanderen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 3-6.

VANUYTVEN, H., 1992. ‘Meioneta fuscipalpis (C.L. KOCH, 1836) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 7-8.

ALDERWEIRELDT, M., 1992. ‘Een merkwaardige oude vondst van Tetragnatha striata (Araneae, Tetragnathidae), indicator van vroegere natuurwaarde van het Donkmeer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 9-11.

JOCQUÉ, R., 1992. ‘Nederlandse namen voor inheemse spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 3, pp. 1-20.

NOORDAM, A.P., 1993. ‘Spinnen van het Trickebruch en omgeving (Hautes Fagnes, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 1-12.

ALDERWEIRELDT, M., MAELFAIT, J.-P., 1993. ‘Taxonomische wijzigingen en aanvullingen op de soortenlijst van de Belgische wolfspinnen (Araneae, Lycosidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 13-14.

BAERT, L., DESENDER, K., 1993. ‘De spinnenfauna van het Militair Domein te Lombardsijde (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 15-20.

VAN KEER, J., 1993. ‘Mededeling: Achaearanea veruculata (URQUHART, 1885) : nieuw voor België of toevallige gast?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 21.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1993. ‘Spinnenfauna van het Gravenbos te Humbeek (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 2, pp. 25-31.

ALDERWEIRELDT, M., 1993. ‘Fluctuations de l’activité saisonnière d’araignées dans des champs de maïs et d’ivraie italien. Une étude de cinq ans sur les invertébrés de champs cultivés et leurs bordures. Troisième partie’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 2, pp. 32-43.

MAELFAIT, J.-P., LAVRYSEN, C., JANSSEN, M., 1993. ‘De spinnenfauna van het Buitengoor te Mol (Provincie Antwerpen, België). 1. Natuurbeheersaspekten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 47-52.

ALDERWEIRELDT, M., 1993. ‘Robertus kuehnae Bauchhenss & Uhlenhaut, 1993, een nieuwe naam voor het Belgische materiaal van Robertus grasshoffi Wunderlich, 1973 (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 53-54.

BAERT, L., 1993. ‘Werken gepubliceerd door leden van de Vereniging en verchenen in 1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 55-56.

VANUYTVEN, H., VAN KEER, J., POOT, P., 1994. ‘Kogelspinnen verzameld in Zuid-Europa door P. Poot (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 1, pp. 1-19.

MAELFAIT, J.-P., 1994. ‘Rode lijsten van spinnen, een nieuwe taakstelling voor ARABEL?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 1, pp. 20-25.

JACOBS, J., 1994. ‘Spinnen van de ‘Lampse beemden’ (Alken, Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 33-39.

BAERT, L., 1994. ‘Aanvulling bij de soortenlijst van de spinnen van België van Bosmans & Maelfait (1986)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 40-43.

BAERT, L., 1994. ‘Publicaties over spinnen van België, verschenen in de periode 1990-1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 44-47.

KEKENBOSCH, R., 1994. ‘Première contribution à la connaissance de la faune aranéologique du site du ‘Kauwberg’ à Uccle (Bruxelles, Belgique)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 48-50.

KEKENBOSCH, R., MAELFAIT, J.-P., 1994. ‘Observations lors de l’excursion d’ARABEL à Virelles (Hainaut, Belgique) le samedi 11 septembre 1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 51-52.

DE KNIJF, G., MAELFAIT, J.-P., BOSMANS, R., 1994. ‘Maro sublestus Falconer, 1915: nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 53-54.

MAELFAIT, J.P., DE KNIJF, G., DE BECKER, P., 1994. ‘Onderzoek naar de relatie tussen waterhuishouding en spinnenfauna van het Walenbos (Tielt-Winge, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 59-71.

JANSSEN, M., MAELFAIT, J.-P., ALDERWEIRELDT, M., 1994. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 4. Noord-Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 72-81.

JANSSEN, M., 1994. ‘Vier nieuwe spinnesoorten voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 82-83.

ALDERWEIRELDT, M., 1995. ‘Linyphiidae en prooiverwerving : enkele nieuwe inzichten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 1-6.

JANSSEN, M., 1995. ‘Eben-Emael: derde vindplaats van Pseudomaro aenigmaticus DENIS, 1966 in België (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 7-10.

SLOSSE, W., 1995. ‘Dicranopalpus ramosus (Opiliones: Phalangiidae), nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 11-13.

BAERT, L., 1995. ‘Werken gepubliceerd door de leden van de Belgische Arachnologische Vereniging en verschenen in 1994’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 14-15.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Korte mededelingen: Arachnologie en het Internet’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 17.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Talavera aperta (MILLER, 1971), een nieuwe springspin voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 25-26.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Een geval van gynandromorfie en intersexualiteit bij Oedothorax fuscus (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 27-28.

VAN DE WALLE, A., BAERT, L., 1995. ‘Compilatielijst van de literatuur over de Belgische Spinnen niet opgenomen in “The Spiders of Great Britain and Ireland” van Roberts (1985, 1987)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 29-40.

VANUYTVEN, H., DIERCKX, K., 1995. ‘Spinnen van Wijnegem Park: een vergelijkend onderzoek van vier verschillend beheerde terreinen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 3, pp. 51-63.

ALDERWEIRELDT, M., 1995. ‘Een index van tien jaar ARABEL Nieuwsbrieven’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 3, pp. 64-83.

BOSMANS, R., 1996. ‘Verslag van de tweedaagse ARABEL-excursie naar Dourbes in de vallei van de Viroin (Henegouwen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 1-10.

CREVECOEUR, L., 1996. ‘Enkele zeldzame spinnen uit Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 11-12.

DECOCQ, O., 1996. ‘Une nouvelle donnée d’Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834) (Araneae, Uloboridae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 13.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Wat eten spinnen in akkers?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 14-24.

MAELFAIT, J.-P., HENDRICKX, F., 1996. ‘Spinnen en zware metalen. 1. Een kort overzicht van de literatuur’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 33-37.

VANUYTVEN, H., 1996. ‘De spinnen van een verlaten steengroeve in Namen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 38-43.

KEKENBOSCH, R., 1996. ‘A propos de deux espèces d’Arctosa (Araneae, Lycosidae) de la région bruxelloise’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 44-45.

JANSSEN, M., 1996. ‘Araneologisch onderzoek van een kanaalberm te vroenhoven (Z.O.-Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 46-50.

HENDRICKX, F., MAELFAIT, J.-P., 1996. ‘Spinnen en zware metalen. 2. Contaminatie in enkele spinnensoorten van het Schelde-estuarium’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 51-56.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Onfeilbare barometer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 57.

KEKENBOSCH, R., 1996. ‘Communications: Zelotes erebeus’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 57.

SLOSSE, W., 1996. ‘Habitatpreferentie van de hooiwagenfauna van St. André en Hannecart (Oostduinkerke): een vergelijkende analyse’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 61-78.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Evarcha jucunda (LUCAS), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae): introductie, zwerver of noordwaartse areaaluitbreiding’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 79-80.

NOORDAM, A.P., 1996. ‘België 1, Engeland 2, Holland 3 : een vergelijking van spinnenfauna’s’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 81-85.

VANUYTVEN, H., 1996. ‘Korte mededelingen: Philodromus cespitum, een wilde minnaar’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 86.

Artikels voor 1997 gesorteerd op auteur

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter
References sorted by author

Herman Vanuytven

ALDERWEIRELDT, M., 1986. ‘Faunistiek van de Belgische Lycosidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 11-17.

ALDERWEIRELDT, M., 1987. ‘Tweede Belgische waarneming van Centromerus persimilis (O.P.-CAMBRIDGE) (De verspreiding van deze soort in Europa)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 17-22.

ALDERWEIRELDT, M., 1988. ‘De spinnenfauna van een bosrelict met aangrenzend weiland in de Vlaamse Ardennen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 29-39.

ALDERWEIRELDT, M., 1989. ‘Determinatietabel tot de genera van de Lycosidae (Araneae) van de Benelux en Groot-Brittannië’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 13-18.

ALDERWEIRELDT, M., 1989. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de spinnenfauna (Araneae) van een intensief begraasd weiland te Sint-Denijs-Westrem (Gent, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 13-17.

ALDERWEIRELDT, M., 1992. ‘Determinatieproblematiek van de zustersoorten van het genus Oedothorax (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 4-8.

ALDERWEIRELDT, M., 1992. ‘Een merkwaardige oude vondst van Tetragnatha striata (Araneae, Tetragnathidae), indicator van vroegere natuurwaarde van het Donkmeer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 9-11.

ALDERWEIRELDT, M., 1993. ‘Fluctuations de l’activité saisonnière d’araignées dans des champs de maïs et d’ivraie italien. Une étude de cinq ans sur les invertébrés de champs cultivés et leurs bordures. Troisième partie’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 2, pp. 32-43.

ALDERWEIRELDT, M., 1993. ‘Robertus kuehnae Bauchhenss & Uhlenhaut, 1993, een nieuwe naam voor het Belgische materiaal van Robertus grasshoffi Wunderlich, 1973 (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 53-54.

ALDERWEIRELDT, M., 1995. ‘Linyphiidae en prooiverwerving : enkele nieuwe inzichten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 1-6.

ALDERWEIRELDT, M., 1995. ‘Een index van tien jaar ARABEL Nieuwsbrieven’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 3, pp. 64-83.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Wat eten spinnen in akkers?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 14-24.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Onfeilbare barometer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 57.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Evarcha jucunda (LUCAS), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae): introductie, zwerver of noordwaartse areaaluitbreiding’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 79-80.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., 1992. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 3. Het zuiden van Oost-Vlaanderen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 3-6.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., MAELFAIT, J.-P., 1991. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de Araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 1. De Westhoek en het zuidwestvlaamse Heuvelland’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 2-5.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., MAELFAIT, J.-P., 1991. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de Araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 2. Tielt, Waregem en het noorden van Henegouwen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 6-8.

ALDERWEIRELDT, M., LISSENS, A., 1988. ‘Laboratoriumwaarnemingen van de ontwikkeling en reproductie bij Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850) en Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 19-26.

ALDERWEIRELDT, M., MAELFAIT, J.-P., 1993. ‘Taxonomische wijzigingen en aanvullingen op de soortenlijst van de Belgische wolfspinnen (Araneae, Lycosidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 13-14.

ALDERWEIRELDT, M., SEYS, J., 1988. ‘Enkele voor de Belgische fauna zeldzame spinnen (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 19-21.

ALDERWEIRELDT, M., SEYS, J., 1990. ‘Een araneologische survey van een heiderelict en een ruigtevegetatie te Sint-Andries (Brugge, West-Vlaanderen). 1.Samenstelling van de spinnentaxocoenosis en faunistiek’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 1-6.

BAERT, L., 1987. ‘Des Ctenides importees en Belgique avec des bananes’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 33-34.

BAERT, L., 1993. ‘Werken gepubliceerd door leden van de Vereniging en verchenen in 1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 55-56.

BAERT, L., 1994. ‘Aanvulling bij de soortenlijst van de spinnen van België van Bosmans & Maelfait (1986)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 40-43.

BAERT, L., 1994. ‘Publicaties over spinnen van België, verschenen in de periode 1990-1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 44-47.

BAERT, L., 1995. ‘Werken gepubliceerd door de leden van de Belgische Arachnologische Vereniging en verschenen in 1994’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 14-15.

BAERT, L., DESENDER, K., 1993. ‘De spinnenfauna van het Militair Domein te Lombardsijde (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 15-20.

BAERT, L., DESENDER, K., HUYSSEUNE, A., 1991. ‘Spinnen van Belgisch Lotharingen (Provincie Luxemburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 1-5.

BOSMANS, R., 1988. ‘Verslag van de ARABEL-SPINED excursie van 24.V.1986 naar de “Landschotse Heide” (Nederland), de “Korhaan” en de “Liereman” (België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 29-33.

BOSMANS, R., 1991. ‘Enkele opmerkingen over de Belgische Theridiidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 12-14.

BOSMANS, R., 1991. ‘Enkele opmerkingen over vroeger van België geciteerde spinnen, waarvan het voorkomen in ons land twijfelachtig is of dient bevestigd te worden’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 9-12.

BOSMANS, R., 1996. ‘Verslag van de tweedaagse ARABEL-excursie naar Dourbes in de vallei van de Viroin (Henegouwen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 1-10.

BOSMANS, R., MAELFAIT, J.-P., 1986. ‘Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 1, No. 3, pp. 9-29.

BOSMANS, R., POLLET, M., 1986. ‘Spinnen (Araneae) en hooiwagens (Opiliones) van een bos en een spoorwegberm te Veldegem (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 7-18.

BOSSELAERS, J., 1987. ‘Verslag van de Arabel-excursie van 1 juni 1985’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 14-16.

COLLARD, J., HERMANNS, J.F., RADEMECKER, A., 1988. ‘Rapport de l’excursion d’Arabel du 20 juin 1987’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 27-28.

COLSON, C., 1986. ‘Vogelspinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 23-24.

COUVREUR, J.-M., 1990. ‘Quelques aspects de la biologie de Zodarion rubidum SIMON, 1918’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 7-15.

CREVECOEUR, L., 1996. ‘Enkele zeldzame spinnen uit Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 11-12.

DE KEER, R., MAELFAIT, J.-P., 1988. ‘De rand van een intensief begraasd weiland : een refugium voor een rijke spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 27-38.

DE KEER, R., MAELFAT, J.-P., BRUYNBROECK, V., 1987. ‘Vergelijking van enkele aspecten van de levenscyclus van Erigone atra (BLACKWALL) en Erigone dentipalpis (WIDER)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 16-23.

DE KNIJF, G., MAELFAIT, J.-P., BOSMANS, R., 1994. ‘Maro sublestus Falconer, 1915: nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 53-54.

DECLEER, K., 1988. ‘Quelques remarques sur Tetragnatha striata (L. KOCH, 1862) : une nouvelle espèce pour l’araneofaune Belge’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 11-13.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van de Kalkense Meersen – een beperkte survey in funktie van het bodemgebruik’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 34-39.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van het Blankaart-moeras (Woumen, West-Vlaanderen): soortensamenstelling, fenologisch onderzoek en ecologisch onderzoek in funktie van het natuurbeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 5-26.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “Het Molsbroek” (Lokeren). Onderzoek naar de invloeden van het waterpeil- en maaibeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 7-18.

DECLEER, K., 1989. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “De Leiemeersen” (Oostkamp, West-Vlaanderen). Kansen voor natuurontwikkeling bij spontane successie door afwezigheid van maaibeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 19-26.

DECLEER, K., 1990. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “De stadswallen van Damme” (West-Vlaanderen), een bijzonder moerasbiotoop’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 16-20.

DECLEER, K., 1991. ‘Een nieuwe vindplaats van Theridion hemerobium in Vlaanderen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 11.

DECLEER, K., 1991. ‘Mededeling: Pirata lust Pardosa rauw te Oostkamp’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 16.

DECLEER, K., ALDERWEIRELDT, M., SEGERS, H., 1989. ‘Inventarisatie van de spinnen (Araneae) in het natuureducatief reservaat “Jalna” en een nabijgelegen weidebiotoop te Heure-en-Famenne (Prov. Namen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 15-22.

DECLEER, K., MAES, D., 1989. ‘Voorlopige soortenlijst en synecologie van de spinnen (Araneae) van het natuurreservaat “De Zwarte Beek” (Koersel-Beringen, Limburg)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 19-29.

DECOCQ, O., 1996. ‘Une nouvelle donnée d’Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834) (Araneae, Uloboridae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 13.

HENDRICKX, F., MAELFAIT, J.-P., 1996. ‘Spinnen en zware metalen. 2. Contaminatie in enkele spinnensoorten van het Schelde-estuarium’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 51-56.

HERMANNS, J.-F., BASTIN, J., 1989. ‘Rapport de l’excursion d’ARABEL du 25 juin 1988 aux carrières de Montfort (Prov. de Liège)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 11-12.

HERMANNS, J.-F., JOCQUÉ, R., 1992. ‘Le cycle vital de Nigma flavescens en Belgique’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 1-3.

HERMANNS, J.F., 1988. ‘Nigma walckenaeri (ROEWER, 1951), observee dans son milieu naturel’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 25-26.

HUBLÉ, J., 1986. ‘Eerste gegevens over de Araneofauna van het bos van Wijnendale’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 19.

JACOBS, J., 1994. ‘Spinnen van de ‘Lampse beemden’ (Alken, Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 33-39.

JACOBS, J., DECLEER, K., 1989. ‘Verslag van de Arabel-excursie naar het natuurreservaat “De Rammelaars” (Gerhoeven-Ham) op 26 september 1987’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 23-24.

JANSSEN, M., 1986. ‘Komt Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA voor in België?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 9-10.

JANSSEN, M., 1986. ‘Macrargus carpenteri (O.P. CAMBR.), nieuw voor de Belgische spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 21-22.

JANSSEN, M., 1987. ‘De spinnenfauna in het natuurreservaat “Het Hageven” te Neerpelt, Belgisch Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 9-15.

JANSSEN, M., 1988. ‘Twee nieuwe soorten voor de Belgische spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 5-6.

JANSSEN, M., 1992. ‘Oxyptila pullata (THORELL, 1875) (Araneae, Thomisidae) in België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 9.

JANSSEN, M., 1992. ‘Enkele interessante spinnen van een steengroeve in de provincie Luik’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 15-17.

JANSSEN, M., 1994. ‘Vier nieuwe spinnesoorten voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 82-83.

JANSSEN, M., 1995. ‘Eben-Emael: derde vindplaats van Pseudomaro aenigmaticus DENIS, 1966 in België (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 7-10.

JANSSEN, M., 1996. ‘Araneologisch onderzoek van een kanaalberm te vroenhoven (Z.O.-Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 46-50.

JANSSEN, M., MAELFAIT, J.-P., 1990. ‘De spinnenfauna en het beheer van een nat hooilandje aan de Pollismolen te Opitter (Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 7-13.

JANSSEN, M., MAELFAIT, J.-P., ALDERWEIRELDT, M., 1994. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 4. Noord-Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 72-81.

JOCQUÉ, R., 1987. ‘De femorale klieren bij de Zodariinae (Araneae, Zodariidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 31-32.

JOCQUÉ, R., 1987. ‘Aspekten van de voortbeweging bij spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 8-9.

JOCQUÉ, R., 1988. ‘Predatiegedrag van Oecobius annulipes’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 57-58.

JOCQUÉ, R., 1990. ‘Mededeling : Uit de literatuur: Het gedrag van Pholcus phalangioides’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 4-5.

JOCQUÉ, R., 1991. ‘Eigenaardig fourageergedrag bij een vertegenwoordiger van de Corinnidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 10.

JOCQUÉ, R., 1992. ‘Nederlandse namen voor inheemse spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 3, pp. 1-20.

KEKENBOSCH, R., 1986. ‘Atypus affinis EICHWALD à la “Grande Bruyère” de Rixensart’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 20-21.

KEKENBOSCH, R., 1986. ‘Redécouverte en Belgique de Cheiracanthium punctorium (VILLERS)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 21-22.

KEKENBOSCH, R., 1987. ‘Notes sur Theridion instabile O.P.-CAMBRIDGE et Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 12-13.

KEKENBOSCH, R., 1994. ‘Première contribution à la connaissance de la faune aranéologique du site du ‘Kauwberg’ à Uccle (Bruxelles, Belgique)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 48-50.

KEKENBOSCH, R., 1996. ‘A propos de deux espèces d’Arctosa (Araneae, Lycosidae) de la région bruxelloise’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 44-45.

KEKENBOSCH, R., 1996. ‘Communications: Zelotes erebeus’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 57.

KEKENBOSCH, R., KEKENBOSCH, J., 1990. ‘Communication : Première liste de captures réalisées à Uccle (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3-4.

KEKENBOSCH, R., MAELFAIT, J.-P., 1994. ‘Observations lors de l’excursion d’ARABEL à Virelles (Hainaut, Belgique) le samedi 11 septembre 1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 51-52.

MAELFAIT, J.-P., 1990. ‘Mededeling : De relatie tussen de heterogeniteit van boscomplexen en de diversiteit van hun spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 6.

MAELFAIT, J.-P., 1994. ‘Rode lijsten van spinnen, een nieuwe taakstelling voor ARABEL?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 1, pp. 20-25.

MAELFAIT, J.-P., BAERT, L., 1987. ‘Het gebruik van spinnen bij ecologische indicatie’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 24-27.

MAELFAIT, J.-P., BRUYNBROECK, V., VANUYTVEN, H., 1988. ‘De eerste waarnemingen van Zelotes aeneus (SIMON, 1878) in België, het belang daarvan voor het natuurbehoud’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 53-55.

MAELFAIT, J.-P., DE KEER, R., 1988. ‘Waarom is Oedothorax gibbosus (BLACKWALL, 1841) zo zeldzaam in Vlaanderen?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 40-42.

MAELFAIT, J.-P., HENDRICKX, F., 1996. ‘Spinnen en zware metalen. 1. Een kort overzicht van de literatuur’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 33-37.

MAELFAIT, J.-P., LAVRYSEN, C., JANSSEN, M., 1993. ‘De spinnenfauna van het Buitengoor te Mol (Provincie Antwerpen, België). 1. Natuurbeheersaspekten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 47-52.

MAELFAIT, J.P., DE KNIJF, G., DE BECKER, P., 1994. ‘Onderzoek naar de relatie tussen waterhuishouding en spinnenfauna van het Walenbos (Tielt-Winge, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 59-71.

NOORDAM, A.P., 1993. ‘Spinnen van het Trickebruch en omgeving (Hautes Fagnes, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 1-12.

NOORDAM, A.P., 1996. ‘België 1, Engeland 2, Holland 3 : een vergelijking van spinnenfauna’s’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 81-85.

POLLET, M., HUBLÉ, J., 1987. ‘De verspreiding van de spinnenfauna in het bos van Wijnendale (W.Vl.)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 28-36.

RADERMECKER, A., HOFMANS, K., 1992. ‘Rapport de l’excursion d’ARABEL du 20 mai 1989 dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 10-12.

RANSY, M., 1986. ‘Liste d’araignées capturées par M. Rouard à Chimay dans des écorces d’Acer pseudoplatanus (det. M. Ransy)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 20.

RANSY, M., 1986. ‘Trois araignées rares en Belgique de la collection de J. Roses’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Octobre, Vol. 2, pp. 20-21.

RANSY, M., 1987. ‘Les problemes d’identification du genre Araniella (Araneidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 25-28.

RANSY, M., 1987. ‘Quelques captures d’araignées en ecosse’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 17.

RANSY, M., 1990. ‘Communication : Araignées capturées par frappage d’arbres fruitiers’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 2.

SEGERS, H., 1986. ‘Uloborus plumipes LUCAS, nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 18-20.

SEGERS, H., 1987. ‘Philodromus praedatus O.P. CAMBRIDGE, nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 10-11.

SEGERS, H., 1987. ‘Determinatieproblemen in de Philodromus- aureolus groep (Araneae : Philodromidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 9-15.

SEGERS, H., 1988. ‘Enkele nieuwe of zeldzame spinnensoorten voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 43-45.

SEGERS, H., 1989. ‘De levenscyclus van Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) in het Zoniënbos (Araneae, Lycosidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 5-13.

SEGERS, H., BOSMANS, R., 1988. ‘Pseudocarorita thaleri (SAARISTO, 1971), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae : Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 22-24.

SEGERS, H., DIERCKENS, K., 1988. ‘Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772) in West-Vlaanderen. (Araneae : Araneidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 27-28.

SEGERS, H., HEIRMAN, J., 1991. ‘De spinnenfauna van een oude boomgaard en aanpalende heg te Sint-Maria-Lierde’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 13-15.

SEGERS, H., POLLET, M., 1988. ‘Aspecten van de spinnenfauna van enkele bosbestanden te Zedelgem (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 47-52.

SLOSSE, W., 1995. ‘Dicranopalpus ramosus (Opiliones: Phalangiidae), nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 11-13.

SLOSSE, W., 1996. ‘Habitatpreferentie van de hooiwagenfauna van St. André en Hannecart (Oostduinkerke): een vergelijkende analyse’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 61-78.

VAN DE WALLE, A., BAERT, L., 1995. ‘Compilatielijst van de literatuur over de Belgische Spinnen niet opgenomen in “The Spiders of Great Britain and Ireland” van Roberts (1985, 1987)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 29-40.

VAN KEER, J., 1986. ‘Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 17-18.

VAN KEER, J., 1992. ‘Mededeling: Oecobius annulipus LUCAS nu ook in de metaalsector !’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 18.

VAN KEER, J., 1993. ‘Mededeling: Achaearanea veruculata (URQUHART, 1885) : nieuw voor België of toevallige gast?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 21.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1987. ‘Theridion instabile (O.P.-CAMBRIDGE) opniew waargenomen in België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 29-30.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1987. ‘Bevestiging van het voorkomen van Dictyna civica (LUCAS) in België en de verspreiding van de soort’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 7-8.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1988. ‘Theridiosoma gemmosum (L. KOCH, 1877) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae : Theridiosomatidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 41-42.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1990. ‘Spinnenfauna van het Bos van Aa te Zemst (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 21-27.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1990. ‘Enkele fenologische gegevens van Theridiosoma gemmosum (L.KOCH, 1877)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 14.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1992. ‘Twee interessante vondsten voor de Belgische spinnenfauna : Tegenaria saeva en Anelosimus pulchellus’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 13-14.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1993. ‘Spinnenfauna van het Gravenbos te Humbeek (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 2, pp. 25-31.

VAN KEER, K., 1991. ‘Dictyna major MENGE, 1869: terug van weggeweest’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 1.

VANUYTVEN, H., 1986. ‘Eresus niger in België?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 5-6.

VANUYTVEN, H., 1987. ‘Een nieuwe soort voor de Belgische fauna op de Antwerpse linker-oever’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 23-24.

VANUYTVEN, H., 1987. ‘Een eerste poging tot de indeling van onze “huisspinnen” in eusynantrope en hemisynantrope soorten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 6-7.

VANUYTVEN, H., 1988. ‘Spinnen van de Hobokense Polder (Hoboken-Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 14-18.

VANUYTVEN, H., 1989. ‘De spinnenfauna van een heiderelict in het domein Ertbrugge te Deurne (Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 7-11.

VANUYTVEN, H., 1989. ‘Enkele hooiwagens (Opiliones) van verschillende gebieden’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 11-12.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘De spinnenfauna van een veenmossenvegetatie in Meerdonk (Oost-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 11-12.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘ARACATAL, een computerprogramma als hulp voor het samenstellen van de catalogus van de spinnen van België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 13-15.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘Mededeling : Een waarneming van Pholcus phalangioides in open veld’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘Mededeling : Aeronauten, soms groter dan verwacht’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘A note on the strange mass behavior of Ostearius melanopygius (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 17.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Alfabetische lijst van de publicaties betreffende de spinnen van België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 1, pp. 1-22.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Spinnen van “De Rozemaai” in Ekeren (Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 6-9.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Spinnen in gebouwen in België (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 15-23.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Mededeling: Errata bij de “Alfabetische lijst van de publicaties betreffende de spinnen van België” (Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver. 6(1))’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 16-17.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Mededeling: Dictyna civica (LUCAS) ook in Antwerpen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 17.

VANUYTVEN, H., 1992. ‘Steatoda triangulosa (WALCKENAER, 1802) (Araneae, Theridiidae), niet enkel een huisspin’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 1-2.

VANUYTVEN, H., 1992. ‘Meioneta fuscipalpis (C.L. KOCH, 1836) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 7-8.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Korte mededelingen: Arachnologie en het Internet’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 17.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Talavera aperta (MILLER, 1971), een nieuwe springspin voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 25-26.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Een geval van gynandromorfie en intersexualiteit bij Oedothorax fuscus (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 27-28.

VANUYTVEN, H., 1996. ‘De spinnen van een verlaten steengroeve in Namen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 38-43.

VANUYTVEN, H., 1996. ‘Korte mededelingen: Philodromus cespitum, een wilde minnaar’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 86.

VANUYTVEN, H., DIERCKX, K., 1995. ‘Spinnen van Wijnegem Park: een vergelijkend onderzoek van vier verschillend beheerde terreinen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 3, pp. 51-63.

VANUYTVEN, H., VAN KEER, J., JANSSEN, M., 1990. ‘Theridion hemerobium SIMON, 1914, new for the Belgian spiderfauna (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 16.

VANUYTVEN, H., VAN KEER, J., POOT, P., 1994. ‘Kogelspinnen verzameld in Zuid-Europa door P. Poot (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 1, pp. 1-19.

 

Europese spin van het Jaar 2015 – de Struikspin Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

21/07/2015 | Spin van het jaar

esy15_1

Foto 1: Volwassen vrouwtje (© Gilbert Loos)

esy15_2

Foto 2: Struikspin in schuilplaats (© Kris Verplaetse)

esy15_4

Foto 3: Volwassen mannetje (© Pierre Oger)

esy15_3

Foto 4: Mannetje tijdens het trommelen op schuilplaats van vrouwtje (© Pierre Oger)

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) behoort tot de familie van de Buisspinnen (Anyphaenidae). Deze telt wereldwijd iets meer dan 500 soorten. Ons land heeft slechts één vertegenwoordiger. Buisspinnen lijken op Struikzakspinnen. Eén verschil ligt in de positie van de tracheale opening, die bij Buisspinnen in het midden van de onderzijde van het achterlijf ligt.

Waar en wanneer kan je de Struikspin vinden?
De Struikspin is algemeen in heel Europa. Ze vertoeft graag op de stam en in de kruin van loofbomen, maar ze voelt zich ook thuis in naaldbomen en -zoals de Nederlandse naam zegt- op struiken. Anyphaena accentuata is vooral een soort van laagvlakten. Ze wordt doorgaans onder 1000m hoogte aangetroffen, hoewel de grootste hoogte waarop ze gevonden werd (in Oostenrijk en Zwitserland) iets boven 1100 meter was. Overdag verbergen deze spinnen zich in een schuilplaats, gemaakt van samengesponnen bladeren of een enkel opgerold blad (foto 2). Ook de paring en de eiafleg hebben hier plaats. ’s Nachts jagen ze actief op kleine insecten. Deze spinnen weven dus geen web. In de winter kan je de Struikspin vaak vinden onder boomschors. De soort wordt af en toe ook binnenshuis aangetroffen. Soms kan je ze betrappen tijdens haar nachtelijke rooftochten. De mannetjes worden volwassen in de vroege zomer (mei tot juni). Volwassen exemplaren van beide seksen worden het vaakst gevonden van mei tot augustus.

‘Accentspin’
De lichaamslengte van vrouwtjes meet 5 tot 9 mm, terwijl de mannetjes wat kleiner zijn (4–7 mm). Het lichaam is lichtgeel tot bruin gekleurd en het kopborststuk heeft zwarte gekartelde banden aan de zijkanten. Het meest kenmerkend voor deze soort zijn de vier donkere vlekjes in het midden van het achterlijf. Zij zijn met wat goede wil te herkennen als tegenoverliggende ‘accenten’ (foto 1) en hieraan dankt de soort haar wetenschappelijke naam “accentuata”. De poten zijn geel-bruin geringd. De mannetjes hebben vaak meer uitgesproken tekeningen.

Mannelijke trommelaar
Mannelijke Struikspinnen (foto 3) vertonen een ongewoon paargedrag. Zij trommelen met de pedipalpen (‘tasters’) en hun eerste potenpaar op de schuilplaats van het vrouwtje (foto 4) en trillen tegelijkertijd met hun achterlijf. Dit alles resulteert in een zacht zoemend geluid, waardoor ze in het Engels ‘buzzing spiders’ worden genoemd.

Niet bedreigd
In Midden-Europa is deze soort niet bedreigd en geniet ze geen wettelijke bescherming. Maatregelen die de Europese spin van het jaar 2015 wel zouden helpen, zijn de omvorming van monocultuur-naaldbossen, terug naar gemengde loofbossen en het laten liggen van dood hout.

Waarom werd de Struikspin verkozen als spin van het jaar?

Eerst en vooral kan hierdoor een spinnenfamilie aan het publiek worden voorgesteld die nog nooit genomineerd werd. Daarnaast is de spin makkelijk herkenbaar door een breed publiek, aan de hand van de vier karakteristieke zwarte vlekjes op het achterlijf. Dit maakt het makkelijker om een oproep tot waarnemingen te lanceren (zie verder). Ook kan deze soort het hele jaar door vrij makkelijk worden gevonden en dit in verschillende biotopen. Het gebeurt zelfs dat de spin met de kerstboom mee binnen wordt gebracht. Tot slot is het feit dat ze in staat is geluid te produceren, toch wel bijzonder voor een spin…

De ‘Europese Spin van het Jaar‘ wordt gekozen door 83 arachnologen uit 26 Europese landen. De stemming wordt gecoördineerd door het Naturhistorisches Museum Wien, samen met het Arachnologische Gesellschaft (AraGes) en de European Society of Arachnology (ESA).

Meld zelf waarnemingen van deze soort!Waarnemingen van deze soort worden het best gemeld via Waarnemingen.be. Dit helpt ons een beter zicht te krijgen op waar en in welke biotopen de Struikspin zoal gevonden wordt. De huidige verspreidingskaart vertoont nog vele leemten. Maak best een foto als je de soort vindt en post die makkelijk op Waarnemingen.be. Enkel meldingen met een foto kunnen immers gecontroleerd worden op juistheid.Veel succes!

 

Tekst: Christoph Hörweg

Nederlandse vertaling: Koen Van Keer

Deelnemende landen:

Albanië, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden, Zwitserland.

Steunende verenigingen:

 

Literatuur

 • Bellmann H 2006 Kosmos-Atlas der Spinnentiere Europas. 3. Auflage. Kosmos Stuttgart. 304 S.
 • Blick T, Bosmans R, Buchar J, Gajdoš P, Hänggi A, Helsdingen P van, Ružicka V, Starega W & Thaler K 2004 Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Version 1. Dezember 2004. – Internet: http://arages.de/wp-content/uploads/2013/05/checklist2004_araneae.pdf (26. Januar 2015)
 • Boyd DWjr & Reeves WK 2003 Anyphaena (Araneae, Anyphaenidae) overwintering on lowest limbs of white oak. – The Journal of Arachnology 31: 40-43
 • Braun R 1958 Das Sexualverhalten der Krabbenspinne Diaea dorsata (F.) und der Zartspinne Anyphaena accentuata (Walck.) als Hinweis auf ihre systematische Eingliederung. – Zoologischer Anzeiger 160: 119-134
 • Braun R & Rabeler W 1969 Zur Autökologie und Phänologie der Spinnenfauna des nordwestdeutschen Altmoränen-Gebietes. – Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 522: 1-89
 • CSCF (Centre Suisse de Cartographie de la Faune) 2014 Fauna der Schweiz – Spinnentiere oder Arachniden (Skorpione, Pseudoskorpione, Spinnen, Weberknechte, Milben). – Internet: http://www.cscf.ch/cscf/page-20316_de_CH.html bzw. Verbreitungskarte für A. accentuata: http://lepus.unine.ch/carto/index.php?nuesp=9918&rivieres=on&lacs=on&hillsh=on&year=2000 (26. Januar 2015)
 • Hänggi A, Stöckli E & Nentwig W 1995 Lebensräume mitteleuropäischer Spinnen. Charakterisierung der Lebensräume der häufigsten Spinnenarten Mitteleuropas und der mit diesen vergesellschafteten Arten. – Miscellanea Faunistica Helvetiae 4: 1-459
 • Helsdingen PJ van 2014 Araneae. In: Fauna Europaea Database (Version 2014.1). – Internet: http://www.european-arachnology.org/reports/fauna.shtml (26. Januar 2015) bzw. http://www.faunaeur.org (26. Januar 2015)
 • Huber BA 1995 Genital morphology and copulatory mechanics in Anyphaena accentuata (Anyphaenidae) and Clubiona pallidula (Clubionidae: Araneae). – Journal of Zoology 235: 689-702
 • Isaia M, Beikes S, Paschetta M, Sarva-Jayakesavalu S & Badino G 2008 Spiders as potential biological controllers in apple orchards infested by Cydia spp. (Lepidoptera: Tortricidae). – In: Nentwig W, Entling M & Kropf C (eds.) European Arachnology 2008 – Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology Bern, 25-29 August 2008. pp. 79-88
 • Koomen P 1998 Winter activity of Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) (Araneae: Anyphaenidae). – In: Selden PA (ed) Proceedings of the 17th European Colloquium of Archnology, Edinburgh 1997. pp. 223-225
 • Kreuels M & Buchholz S 2006 Ökologie, Verbreitung und Gefährdungsstatus der Webspinnen Nordrhein-Westfalens. Erste überarbeitete Fassung der Roten Liste der Webspinnen (Arachnida, Araneae). Verlag Wolf & Kreuels. 116 S.
 • Kubcová L & Buchar J 2005 Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. – Linzer biologische Beiträge 37/2: 1325-1352
 • Nentwig W, Blick T, Gloor D, Hänggi A & Kropf C 2015 araneae – Spiders of Europe, version 01.2015. – Internet: http://www.araneae.unibe.ch (26. Januar 2015)
 • Staudt A 2015 Nachweiskarten der Spinnentiere Deutschlands (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones). – Internet: http://spiderling.de/arages
 • bzw. für Anyphaena accentuata http://spiderling.de/arages/Verbreitungskarten/Karte1.php?Art=55 (26. Januar 2015)
 • Tretzel E 1954 Reife- und Fortpflanzungszeit bei Spinnen. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 42: 634-691
 • World Spider Catalog 2015 World Spider Catalog, version 16.0. Natural History Museum Bern. – Internet: http://wsc.nmbe.ch (26. Januar 2015)

 

 

Spinnencatalogus van Kreta

21/07/2015 | Arachnological Contributions

Spiders of Crete. A catalogue with all currently known species (Araneae) from the Greek island of Crete.

BY ROBERT BOSMANS, JOHAN VAN KEER, ANTHONY RUSSELL-SMITH, TORBJÖRN KRONESTEDT, MARK ALDERWEIRELDT, JAN BOSSELAERS AND HERMAN DE KONINCK.

Download de PDF Spiders Of Crete

SpidersOfCrete

Foto van de maand – Juli & augustus 2015

21/07/2015 | Foto van de maand

Struikkameleonspin, Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)
Vrouwelijk exemplaar (foto: Paul & Marianne Wouters-Horemans)

Struikkameleonspin OLYMPUS DIGITAL CAMERA

>