ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Webbengalerij ARABEL – Algemeen

25/07/2015

Web1_MJacobs

De verschillende soorten webben

Er bestaan heel veel verschillende soorten spinnenwebben. Ze zijn echter in te delen in grote groepen, als je kijkt naar hoe ze werken. Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste webtypes van onze inheemse spinnen. Bij verschillende tropische soorten vind je nog heel andere webben, maar het zou ons te ver leiden om die hier ook allemaal te bespreken. In het boek ‘Spider Families of the World’ van Jocqué & Dippenaar-Schoeman (2006) vind je een sleutel voor de determinatie van webben op p. 44.

Het is ook goed om te weten dat meer dan de helft van alle spinnensoorten geen web weeft om prooien te vangen. Onder deze spinnen vind je actieve en afwachtende jagers. Actieve jagers gaan – de naam zegt het al – actief op zoek naar een prooi. Een voorbeeld hiervan is de wolfspin. Die haalt haar prooi in met een korte sprint en grijpt hem dan vast. De grootste spinnenfamilie van onze planeet, die van de springspinnen, behoort ook tot de actieve jagers. Zij besluipen hun prooi en overmeesteren hem met een sprong waarbij ze direct bijten en hun gif injecteren. Typische afwachtende jagers zijn dan weer de krabspinnen. Die gaan op een geschikt plaatsje zitten en wachten daar vaak uren onbeweeglijk tot er een insect binnen grijpafstand komt.

Index

>