ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Structuur ARABEL

21/07/2015

Voorzitter

Robert Bosmans (rop_bosmans@telenet.be)
(Universiteit Gent)
Ooievaarstraat 98
9000 Gent

Ondervoorzitter

Jan Bosselaers (dochterland@telenet.be)
Rerum Novarumlaan 2
2340 Beerse

Secretaris

Rudy Jocqué (jocque@africamuseum.be)

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

3080 Tervuren

Penningmeester

Johan Van Keer
Bormstraat 204 Bus 3
1880 Kapelle-op/den-Bos

Redacteur Nieuwsbrief

Leon Baert (leon.baert@naturalsciences.be)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Vautierstraat 28

1000 Brussel

Bibliothecaris

Johan van Keer
Bormstraat 204 Bus 3
1880 Kapelle-op/den-Bos

Webmaster

Arnaud Henrard  (arnaud.henrard@africamuseum.be)

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

3080 Tervuren

i.s.m. Rudy Jocqué

Beeldbankbeheerder

Koen Van Keer
2018 Antwerpen

Lidgeld

20 EUR
Rek. nr. 001-4441941-96 (PNB Paribas Fortis)
IBAN code: BE 65001 4441941 96
Swift or BIC-code: Fortis Bank: GEBABEBB
met vermelding “Lidgeld ARABEL”

>