ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Artikels voor 1997 gesorteerd op jaar

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter
References sorted on date

Herman Vanuytven

JANSSEN, M., 1986. ‘Komt Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA voor in België?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 9-10.

ALDERWEIRELDT, M., 1986. ‘Faunistiek van de Belgische Lycosidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 11-17.

VAN KEER, J., 1986. ‘Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 17-18.

SEGERS, H., 1986. ‘Uloborus plumipes LUCAS, nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 18-20.

KEKENBOSCH, R., 1986. ‘Atypus affinis EICHWALD à la “Grande Bruyère” de Rixensart’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 20-21.

KEKENBOSCH, R., 1986. ‘Redécouverte en Belgique de Cheiracanthium punctorium (VILLERS)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., april, Vol. 1, No. 1, pp. 21-22.

VANUYTVEN, H., 1986. ‘Eresus niger in België?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 5-6.

BOSMANS, R., POLLET, M., 1986. ‘Spinnen (Araneae) en hooiwagens (Opiliones) van een bos en een spoorwegberm te Veldegem (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 7-18.

HUBLÉ, J., 1986. ‘Eerste gegevens over de Araneofauna van het bos van Wijnendale’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 19.

RANSY, M., 1986. ‘Liste d’araignées capturées par M. Rouard à Chimay dans des écorces d’Acer pseudoplatanus (det. M. Ransy)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 20.

JANSSEN, M., 1986. ‘Macrargus carpenteri (O.P. CAMBR.), nieuw voor de Belgische spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 21-22.

COLSON, C., 1986. ‘Vogelspinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., oktober, Vol. 1, No. 2, pp. 23-24.

BOSMANS, R., MAELFAIT, J.-P., 1986. ‘Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 1, No. 3, pp. 9-29.

RANSY, M., 1986. ‘Trois araignées rares en Belgique de la collection de J. Roses’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Octobre, Vol. 2, pp. 20-21.

JANSSEN, M., 1987. ‘De spinnenfauna in het natuurreservaat “Het Hageven” te Neerpelt, Belgisch Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 9-15.

ALDERWEIRELDT, M., 1987. ‘Tweede Belgische waarneming van Centromerus persimilis (O.P.-CAMBRIDGE) (De verspreiding van deze soort in Europa)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 17-22.

VANUYTVEN, H., 1987. ‘Een nieuwe soort voor de Belgische fauna op de Antwerpse linker-oever’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 23-24.

RANSY, M., 1987. ‘Les problemes d’identification du genre Araniella (Araneidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 25-28.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1987. ‘Theridion instabile (O.P.-CAMBRIDGE) opniew waargenomen in België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 29-30.

JOCQUÉ, R., 1987. ‘De femorale klieren bij de Zodariinae (Araneae, Zodariidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 31-32.

BAERT, L., 1987. ‘Des Ctenides importees en Belgique avec des bananes’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 2, No. 4, pp. 33-34.

VANUYTVEN, H., 1987. ‘Een eerste poging tot de indeling van onze “huisspinnen” in eusynantrope en hemisynantrope soorten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 6-7.

JOCQUÉ, R., 1987. ‘Aspekten van de voortbeweging bij spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 8-9.

SEGERS, H., 1987. ‘Philodromus praedatus O.P. CAMBRIDGE, nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 10-11.

KEKENBOSCH, R., 1987. ‘Notes sur Theridion instabile O.P.-CAMBRIDGE et Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 12-13.

BOSSELAERS, J., 1987. ‘Verslag van de Arabel-excursie van 1 juni 1985’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 14-16.

RANSY, M., 1987. ‘Quelques captures d’araignées en ecosse’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., augustus, Vol. 2, No. 5, pp. 17.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1987. ‘Bevestiging van het voorkomen van Dictyna civica (LUCAS) in België en de verspreiding van de soort’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 7-8.

SEGERS, H., 1987. ‘Determinatieproblemen in de Philodromus- aureolus groep (Araneae : Philodromidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 9-15.

DE KEER, R., MAELFAT, J.-P., BRUYNBROECK, V., 1987. ‘Vergelijking van enkele aspecten van de levenscyclus van Erigone atra (BLACKWALL) en Erigone dentipalpis (WIDER)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 16-23.

MAELFAIT, J.-P., BAERT, L., 1987. ‘Het gebruik van spinnen bij ecologische indicatie’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 24-27.

POLLET, M., HUBLÉ, J., 1987. ‘De verspreiding van de spinnenfauna in het bos van Wijnendale (W.Vl.)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 2, No. 6, pp. 28-36.

DECLEER, K., 1988. ‘Quelques remarques sur Tetragnatha striata (L. KOCH, 1862) : une nouvelle espèce pour l’araneofaune Belge’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 11-13.

VANUYTVEN, H., 1988. ‘Spinnen van de Hobokense Polder (Hoboken-Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 14-18.

ALDERWEIRELDT, M., SEYS, J., 1988. ‘Enkele voor de Belgische fauna zeldzame spinnen (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 19-21.

SEGERS, H., BOSMANS, R., 1988. ‘Pseudocarorita thaleri (SAARISTO, 1971), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae : Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 22-24.

HERMANNS, J.F., 1988. ‘Nigma walckenaeri (ROEWER, 1951), observee dans son milieu naturel’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 25-26.

COLLARD, J., HERMANNS, J.F., RADEMECKER, A., 1988. ‘Rapport de l’excursion d’Arabel du 20 juin 1987’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 27-28.

BOSMANS, R., 1988. ‘Verslag van de ARABEL-SPINED excursie van 24.V.1986 naar de “Landschotse Heide” (Nederland), de “Korhaan” en de “Liereman” (België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 29-33.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van de Kalkense Meersen – een beperkte survey in funktie van het bodemgebruik’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 34-39.

MAELFAIT, J.-P., DE KEER, R., 1988. ‘Waarom is Oedothorax gibbosus (BLACKWALL, 1841) zo zeldzaam in Vlaanderen?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., maart, Vol. 3, No. 7, pp. 40-42.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van het Blankaart-moeras (Woumen, West-Vlaanderen): soortensamenstelling, fenologisch onderzoek en ecologisch onderzoek in funktie van het natuurbeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 5-26.

SEGERS, H., DIERCKENS, K., 1988. ‘Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772) in West-Vlaanderen. (Araneae : Araneidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 27-28.

ALDERWEIRELDT, M., 1988. ‘De spinnenfauna van een bosrelict met aangrenzend weiland in de Vlaamse Ardennen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 29-39.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1988. ‘Theridiosoma gemmosum (L. KOCH, 1877) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae : Theridiosomatidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 41-42.

SEGERS, H., 1988. ‘Enkele nieuwe of zeldzame spinnensoorten voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 43-45.

SEGERS, H., POLLET, M., 1988. ‘Aspecten van de spinnenfauna van enkele bosbestanden te Zedelgem (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 47-52.

MAELFAIT, J.-P., BRUYNBROECK, V., VANUYTVEN, H., 1988. ‘De eerste waarnemingen van Zelotes aeneus (SIMON, 1878) in België, het belang daarvan voor het natuurbehoud’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 53-55.

JOCQUÉ, R., 1988. ‘Predatiegedrag van Oecobius annulipes’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 3, No. 8, pp. 57-58.

JANSSEN, M., 1988. ‘Twee nieuwe soorten voor de Belgische spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 5-6.

DECLEER, K., 1988. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “Het Molsbroek” (Lokeren). Onderzoek naar de invloeden van het waterpeil- en maaibeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 7-18.

ALDERWEIRELDT, M., LISSENS, A., 1988. ‘Laboratoriumwaarnemingen van de ontwikkeling en reproductie bij Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850) en Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 19-26.

DE KEER, R., MAELFAIT, J.-P., 1988. ‘De rand van een intensief begraasd weiland : een refugium voor een rijke spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 3, No. 9, pp. 27-38.

HERMANNS, J.-F., BASTIN, J., 1989. ‘Rapport de l’excursion d’ARABEL du 25 juin 1988 aux carrières de Montfort (Prov. de Liège)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 11-12.

ALDERWEIRELDT, M., 1989. ‘Determinatietabel tot de genera van de Lycosidae (Araneae) van de Benelux en Groot-Brittannië’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 13-18.

DECLEER, K., 1989. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “De Leiemeersen” (Oostkamp, West-Vlaanderen). Kansen voor natuurontwikkeling bij spontane successie door afwezigheid van maaibeheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., mei, Vol. 4, No. 10, pp. 19-26.

VANUYTVEN, H., 1989. ‘De spinnenfauna van een heiderelict in het domein Ertbrugge te Deurne (Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 7-11.

VANUYTVEN, H., 1989. ‘Enkele hooiwagens (Opiliones) van verschillende gebieden’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 11-12.

ALDERWEIRELDT, M., 1989. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de spinnenfauna (Araneae) van een intensief begraasd weiland te Sint-Denijs-Westrem (Gent, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 13-17.

DECLEER, K., MAES, D., 1989. ‘Voorlopige soortenlijst en synecologie van de spinnen (Araneae) van het natuurreservaat “De Zwarte Beek” (Koersel-Beringen, Limburg)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., september, Vol. 4, No. 11, pp. 19-29.

SEGERS, H., 1989. ‘De levenscyclus van Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) in het Zoniënbos (Araneae, Lycosidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 5-13.

DECLEER, K., ALDERWEIRELDT, M., SEGERS, H., 1989. ‘Inventarisatie van de spinnen (Araneae) in het natuureducatief reservaat “Jalna” en een nabijgelegen weidebiotoop te Heure-en-Famenne (Prov. Namen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 15-22.

JACOBS, J., DECLEER, K., 1989. ‘Verslag van de Arabel-excursie naar het natuurreservaat “De Rammelaars” (Gerhoeven-Ham) op 26 september 1987’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., december, Vol. 4, No. 12, pp. 23-24.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘De spinnenfauna van een veenmossenvegetatie in Meerdonk (Oost-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 11-12.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘ARACATAL, een computerprogramma als hulp voor het samenstellen van de catalogus van de spinnen van België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 13-15.

DECLEER, K., 1990. ‘De spinnenfauna van het natuurreservaat “De stadswallen van Damme” (West-Vlaanderen), een bijzonder moerasbiotoop’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 16-20.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1990. ‘Spinnenfauna van het Bos van Aa te Zemst (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 1, pp. 21-27.

RANSY, M., 1990. ‘Communication : Araignées capturées par frappage d’arbres fruitiers’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 2.

KEKENBOSCH, R., KEKENBOSCH, J., 1990. ‘Communication : Première liste de captures réalisées à Uccle (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3-4.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘Mededeling : Een waarneming van Pholcus phalangioides in open veld’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘Mededeling : Aeronauten, soms groter dan verwacht’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 3.

JOCQUÉ, R., 1990. ‘Mededeling : Uit de literatuur: Het gedrag van Pholcus phalangioides’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 4-5.

MAELFAIT, J.-P., 1990. ‘Mededeling : De relatie tussen de heterogeniteit van boscomplexen en de diversiteit van hun spinnenfauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 6.

COUVREUR, J.-M., 1990. ‘Quelques aspects de la biologie de Zodarion rubidum SIMON, 1918’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 7-15.

VANUYTVEN, H., VAN KEER, J., JANSSEN, M., 1990. ‘Theridion hemerobium SIMON, 1914, new for the Belgian spiderfauna (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 16.

VANUYTVEN, H., 1990. ‘A note on the strange mass behavior of Ostearius melanopygius (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 2, pp. 17.

ALDERWEIRELDT, M., SEYS, J., 1990. ‘Een araneologische survey van een heiderelict en een ruigtevegetatie te Sint-Andries (Brugge, West-Vlaanderen). 1.Samenstelling van de spinnentaxocoenosis en faunistiek’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 1-6.

JANSSEN, M., MAELFAIT, J.-P., 1990. ‘De spinnenfauna en het beheer van een nat hooilandje aan de Pollismolen te Opitter (Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 7-13.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1990. ‘Enkele fenologische gegevens van Theridiosoma gemmosum (L.KOCH, 1877)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 5, No. 3, pp. 14.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Alfabetische lijst van de publicaties betreffende de spinnen van België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 1, pp. 1-22.

BAERT, L., DESENDER, K., HUYSSEUNE, A., 1991. ‘Spinnen van Belgisch Lotharingen (Provincie Luxemburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 1-5.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Spinnen van “De Rozemaai” in Ekeren (Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 6-9.

JOCQUÉ, R., 1991. ‘Eigenaardig fourageergedrag bij een vertegenwoordiger van de Corinnidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 10.

DECLEER, K., 1991. ‘Een nieuwe vindplaats van Theridion hemerobium in Vlaanderen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 11.

BOSMANS, R., 1991. ‘Enkele opmerkingen over de Belgische Theridiidae’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 12-14.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Spinnen in gebouwen in België (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 2, pp. 15-23.

VAN KEER, K., 1991. ‘Dictyna major MENGE, 1869: terug van weggeweest’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 1.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., MAELFAIT, J.-P., 1991. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de Araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 1. De Westhoek en het zuidwestvlaamse Heuvelland’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 2-5.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., MAELFAIT, J.-P., 1991. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de Araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 2. Tielt, Waregem en het noorden van Henegouwen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 6-8.

BOSMANS, R., 1991. ‘Enkele opmerkingen over vroeger van België geciteerde spinnen, waarvan het voorkomen in ons land twijfelachtig is of dient bevestigd te worden’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 9-12.

SEGERS, H., HEIRMAN, J., 1991. ‘De spinnenfauna van een oude boomgaard en aanpalende heg te Sint-Maria-Lierde’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 13-15.

DECLEER, K., 1991. ‘Mededeling: Pirata lust Pardosa rauw te Oostkamp’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 16.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Mededeling: Errata bij de “Alfabetische lijst van de publicaties betreffende de spinnen van België” (Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver. 6(1))’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 16-17.

VANUYTVEN, H., 1991. ‘Mededeling: Dictyna civica (LUCAS) ook in Antwerpen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 6, No. 3, pp. 17.

HERMANNS, J.-F., JOCQUÉ, R., 1992. ‘Le cycle vital de Nigma flavescens en Belgique’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 1-3.

ALDERWEIRELDT, M., 1992. ‘Determinatieproblematiek van de zustersoorten van het genus Oedothorax (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 4-8.

JANSSEN, M., 1992. ‘Oxyptila pullata (THORELL, 1875) (Araneae, Thomisidae) in België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 9.

RADERMECKER, A., HOFMANS, K., 1992. ‘Rapport de l’excursion d’ARABEL du 20 mai 1989 dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 10-12.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1992. ‘Twee interessante vondsten voor de Belgische spinnenfauna : Tegenaria saeva en Anelosimus pulchellus’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 13-14.

JANSSEN, M., 1992. ‘Enkele interessante spinnen van een steengroeve in de provincie Luik’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 15-17.

VAN KEER, J., 1992. ‘Mededeling: Oecobius annulipus LUCAS nu ook in de metaalsector !’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 1, pp. 18.

VANUYTVEN, H., 1992. ‘Steatoda triangulosa (WALCKENAER, 1802) (Araneae, Theridiidae), niet enkel een huisspin’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 1-2.

ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., 1992. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 3. Het zuiden van Oost-Vlaanderen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 3-6.

VANUYTVEN, H., 1992. ‘Meioneta fuscipalpis (C.L. KOCH, 1836) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 7-8.

ALDERWEIRELDT, M., 1992. ‘Een merkwaardige oude vondst van Tetragnatha striata (Araneae, Tetragnathidae), indicator van vroegere natuurwaarde van het Donkmeer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 2, pp. 9-11.

JOCQUÉ, R., 1992. ‘Nederlandse namen voor inheemse spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 7, No. 3, pp. 1-20.

NOORDAM, A.P., 1993. ‘Spinnen van het Trickebruch en omgeving (Hautes Fagnes, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 1-12.

ALDERWEIRELDT, M., MAELFAIT, J.-P., 1993. ‘Taxonomische wijzigingen en aanvullingen op de soortenlijst van de Belgische wolfspinnen (Araneae, Lycosidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 13-14.

BAERT, L., DESENDER, K., 1993. ‘De spinnenfauna van het Militair Domein te Lombardsijde (Araneae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 15-20.

VAN KEER, J., 1993. ‘Mededeling: Achaearanea veruculata (URQUHART, 1885) : nieuw voor België of toevallige gast?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 1, pp. 21.

VAN KEER, J., VAN KEER, K., 1993. ‘Spinnenfauna van het Gravenbos te Humbeek (Brabant)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 2, pp. 25-31.

ALDERWEIRELDT, M., 1993. ‘Fluctuations de l’activité saisonnière d’araignées dans des champs de maïs et d’ivraie italien. Une étude de cinq ans sur les invertébrés de champs cultivés et leurs bordures. Troisième partie’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 2, pp. 32-43.

MAELFAIT, J.-P., LAVRYSEN, C., JANSSEN, M., 1993. ‘De spinnenfauna van het Buitengoor te Mol (Provincie Antwerpen, België). 1. Natuurbeheersaspekten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 47-52.

ALDERWEIRELDT, M., 1993. ‘Robertus kuehnae Bauchhenss & Uhlenhaut, 1993, een nieuwe naam voor het Belgische materiaal van Robertus grasshoffi Wunderlich, 1973 (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 53-54.

BAERT, L., 1993. ‘Werken gepubliceerd door leden van de Vereniging en verchenen in 1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 8, No. 3, pp. 55-56.

VANUYTVEN, H., VAN KEER, J., POOT, P., 1994. ‘Kogelspinnen verzameld in Zuid-Europa door P. Poot (Araneae, Theridiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 1, pp. 1-19.

MAELFAIT, J.-P., 1994. ‘Rode lijsten van spinnen, een nieuwe taakstelling voor ARABEL?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 1, pp. 20-25.

JACOBS, J., 1994. ‘Spinnen van de ‘Lampse beemden’ (Alken, Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 33-39.

BAERT, L., 1994. ‘Aanvulling bij de soortenlijst van de spinnen van België van Bosmans & Maelfait (1986)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 40-43.

BAERT, L., 1994. ‘Publicaties over spinnen van België, verschenen in de periode 1990-1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 44-47.

KEKENBOSCH, R., 1994. ‘Première contribution à la connaissance de la faune aranéologique du site du ‘Kauwberg’ à Uccle (Bruxelles, Belgique)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 48-50.

KEKENBOSCH, R., MAELFAIT, J.-P., 1994. ‘Observations lors de l’excursion d’ARABEL à Virelles (Hainaut, Belgique) le samedi 11 septembre 1993’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 51-52.

DE KNIJF, G., MAELFAIT, J.-P., BOSMANS, R., 1994. ‘Maro sublestus Falconer, 1915: nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 2, pp. 53-54.

MAELFAIT, J.P., DE KNIJF, G., DE BECKER, P., 1994. ‘Onderzoek naar de relatie tussen waterhuishouding en spinnenfauna van het Walenbos (Tielt-Winge, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 59-71.

JANSSEN, M., MAELFAIT, J.-P., ALDERWEIRELDT, M., 1994. ‘Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio’s in België. Deel 4. Noord-Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 72-81.

JANSSEN, M., 1994. ‘Vier nieuwe spinnesoorten voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 9, No. 3, pp. 82-83.

ALDERWEIRELDT, M., 1995. ‘Linyphiidae en prooiverwerving : enkele nieuwe inzichten’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 1-6.

JANSSEN, M., 1995. ‘Eben-Emael: derde vindplaats van Pseudomaro aenigmaticus DENIS, 1966 in België (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 7-10.

SLOSSE, W., 1995. ‘Dicranopalpus ramosus (Opiliones: Phalangiidae), nieuw voor de Belgische fauna’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 11-13.

BAERT, L., 1995. ‘Werken gepubliceerd door de leden van de Belgische Arachnologische Vereniging en verschenen in 1994’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 14-15.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Korte mededelingen: Arachnologie en het Internet’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 1, pp. 17.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Talavera aperta (MILLER, 1971), een nieuwe springspin voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 25-26.

VANUYTVEN, H., 1995. ‘Een geval van gynandromorfie en intersexualiteit bij Oedothorax fuscus (Araneae, Linyphiidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 27-28.

VAN DE WALLE, A., BAERT, L., 1995. ‘Compilatielijst van de literatuur over de Belgische Spinnen niet opgenomen in “The Spiders of Great Britain and Ireland” van Roberts (1985, 1987)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 2, pp. 29-40.

VANUYTVEN, H., DIERCKX, K., 1995. ‘Spinnen van Wijnegem Park: een vergelijkend onderzoek van vier verschillend beheerde terreinen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 3, pp. 51-63.

ALDERWEIRELDT, M., 1995. ‘Een index van tien jaar ARABEL Nieuwsbrieven’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 10, No. 3, pp. 64-83.

BOSMANS, R., 1996. ‘Verslag van de tweedaagse ARABEL-excursie naar Dourbes in de vallei van de Viroin (Henegouwen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 1-10.

CREVECOEUR, L., 1996. ‘Enkele zeldzame spinnen uit Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 11-12.

DECOCQ, O., 1996. ‘Une nouvelle donnée d’Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834) (Araneae, Uloboridae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 13.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Wat eten spinnen in akkers?’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 1, pp. 14-24.

MAELFAIT, J.-P., HENDRICKX, F., 1996. ‘Spinnen en zware metalen. 1. Een kort overzicht van de literatuur’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 33-37.

VANUYTVEN, H., 1996. ‘De spinnen van een verlaten steengroeve in Namen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 38-43.

KEKENBOSCH, R., 1996. ‘A propos de deux espèces d’Arctosa (Araneae, Lycosidae) de la région bruxelloise’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 44-45.

JANSSEN, M., 1996. ‘Araneologisch onderzoek van een kanaalberm te vroenhoven (Z.O.-Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 46-50.

HENDRICKX, F., MAELFAIT, J.-P., 1996. ‘Spinnen en zware metalen. 2. Contaminatie in enkele spinnensoorten van het Schelde-estuarium’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 51-56.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Onfeilbare barometer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 57.

KEKENBOSCH, R., 1996. ‘Communications: Zelotes erebeus’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 2, pp. 57.

SLOSSE, W., 1996. ‘Habitatpreferentie van de hooiwagenfauna van St. André en Hannecart (Oostduinkerke): een vergelijkende analyse’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 61-78.

ALDERWEIRELDT, M., 1996. ‘Evarcha jucunda (LUCAS), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae): introductie, zwerver of noordwaartse areaaluitbreiding’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 79-80.

NOORDAM, A.P., 1996. ‘België 1, Engeland 2, Holland 3 : een vergelijking van spinnenfauna’s’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 81-85.

VANUYTVEN, H., 1996. ‘Korte mededelingen: Philodromus cespitum, een wilde minnaar’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol. 11, No. 3, pp. 86.

>