ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Nieuwsbrief 1997

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter

Vanuytven, H., 1997. ‘Spinnen van het havengebied op de Antwerpse Scheldeoever’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 1, pp.1-24.

Decocq, O., 1997. ‘Notes preliminaries sue la phénologie et l’écologie d’une population d’Oxyopes ramosus (PANZER)(Araneae, Oxyopidae) située a Treignes’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 1, pp. 25-28.

Bonte, D., Hendrickx, F., 1997. ‘Aanvullende gegevens omtrent de spinnenfauna van enkele duingebieden aan de Belgische Westkust’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 2, pp. 25-28.

Baert, L., 1997. ‘Werken gepubliceerd door de leden van de Belgische Arachnologische Vereniging en verschenen in 1995 en 1996’’Travaux publiés par les members de la Société arachnologique de Belgique et parus de 1995 et 1996’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 2, pp. 44-47.

Rosès, J., 1997. ‘A propos de l’éclairissement des bulbes chez les araignées’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 2, pp. 48-49.

Alderweireldt, M., Maes, D., 1997. ‘De spinnenfauna van “de Vallei van de Grote Beek” en van de “Immertse Heide” in Heppen-Leopoldsburg (Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 3, pp. 53-63.

Bosmans, R., Van Keer, J., 1997. ‘Spinnen van een verlaten maïsakker in het Prinsenpark te Retie (Antwerpen), met een advise tot beheer’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 3, pp. 64-75.

Verbruggen, A., 1997. ‘Agelena labyrinthica, Micrommata virescens en Dysdera crocata, enkele waarnemingen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 3, pp. 76-78.

Verbruggen, A., 1997. ‘Enkele waarnemingen bij Pholcus phalangioides’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.12, no. 3, pp. 79-82.

>