ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Lidgeld

29/08/2021

Wij hopen door uw steun weer een actieve arachnologische werking te kennen dit jaar. Het bestuur heeft zal enige vernieuwing gekend en er wordt achter de schermen gewerkt aan de ontsluiting van de talrijke spinnengegevens waarover onze vereniging beschikt. Ook over bepaalde veranderingen aan de nieuwsbrief wordt nagedacht.

ARABEL-lidgeld:

20 EUR
Rek. nr. 001-4441941-96 (PNB Paribas Fortis)
IBAN: BE65 0014 4419 4196
Swift or BIC-code: Fortis Bank: GEBABEBB
met vermelding “Lidgeld ARABEL + jaar”

>