ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

ARABEL catalogus

23/07/2015

De uitgaves ‘Catalogus van de spinnen van België / Catalogue des Araignées de Belgique’ van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) illustreren de uitgebreide kennis aangaande de Belgische arachnofauna, maar zijn niettemin een geesteskind van de tijd. De Belgische Arachnologische Vereniging (ARABEL) schaart zowel professionele als niet- beroepshalve spinnenkenners onder haar banier. Naast intensieve bemonsteringen, sloegen Belgische arachnologen de handen in elkaar om de verspreiding van spinnen in België in kaart te brengen, een unicum in de tijdsgeest van weleer! Niettegenstaande deze 14-delige reeks (het laatste deel XV, Linyphiinae, zag nooit het daglicht) de verspreiding van alle toen bekende soorten weergeeft, is ze niet gebiedsdekkend (hiaten vnl. in Wallonië en Midden-België, een vertekening t.g.v. de herkomst van de arachnologen). Toch is het vaak duidelijk of bepaalde soorten al dan niet streekgebonden zijn. Vergelijk bv. Pardosa amentata (Tuinwolfspin) eens met P. monticola (Duinwolfspin). De auteurs geven een korte toelichting per soort aangaande de habitatvoorkeur. Trouwens, die kennis is de afgelopen decennia alleen maar uitgebreid en ARABEL enkel maar gegroeid! Heden wordt werk gemaakt van de Databank van de Belgische Arachnofauna (ARADAT), die binnen afzienbare tijd via de webstek van ARABEL raadpleeg zal zijn.

 • De Blauwe R. & Baert L. 1981. Catalogue des Araignées de Belgique. Partie I: Agelenidae. Bulletin de L’S.R.Sc.N.B. 53(1). pp.37.
 • Ransy M. & Baert L. 1985. Catalogus van de Spinnen van België. Deel II: De Cribellatae. Studiedocumenten van het K.B.I.N. 25. pp.23.
 • Ransy M. & Baert L. 1987. Catalogue des Araignées de Belgique. Partie III: les Araneidae. Documents de Travail de L’I.R.Sc.N.B. 36. pp.41.
 • Janssen M. & Baert L. 1987. Catalogus van de Spinnen van België. Deel IV: Salticidae. Studiedocumenten van het K.B.I.N. 43. pp.32
 • Ransy M. & Baert L. 1987. Catalogue des Araignées de Belgique. Partie V: Anyphaenidae, Argyronetidae, Atypidae, Dysderidae, Mimetidae, Nesticidae, Oonopidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Scytodidae, Segestriidae, Euparassidae, Zodariidae Zoridae. Documents de Travail de L’I.R.Sc.N.B. 46. pp.25.
 • Ransy M., Kekenbosch J. & Baert L. 1990. Catalogue des Araignées de Belgique. Partie VI: Clubionidae et Liocranidae. Documents de Travail de L’I.R.Sc.N.B. 57. pp.30.
 • Alderweireldt M. & Maelfait J.-P. 1990. Catalogus van de Spinnen van België. Deel VII: Lycosidae. Studiedocumenten van het K.B.I.N. 61. pp.92.
 • Ransy M. & Baert L. 1991. Catalogue des Araignées de Belgique. Partie VIII: Gnaphosidae. Documents de Travail de L’I.R.Sc.N.B. 64. pp.7-30.
 • Segers H. & Baert L. 1991. Catalogus van de Spinnen van België. Deel IX: Philodromidae. Studiedocumenten van het K.B.I.N. 64. pp.31-42.
 • Ransy M. & Baert L. 1991. Catalogus van de Spinnen van België. Deel X: Tetragnathidae. Studiedocumenten van het K.B.I.N. 64. pp.43-51.
 • Van Keer J. & Vanuytven H. 1993. Catalogus van de Spinnen van België. Deel XI: Theridiidae, Anapidae en Theridiosomatidae. Studiedocumenten van het K.B.I.N. 71. pp.7-44.
 • Baert L. 1996. Catalogus van de Spinnen van België. Deel XIV: Linyphiidae (Erigoninae). Studiedocumenten van het K.B.I.N. 82. pp.179.

 

>