ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Nieuwsbrief 1999

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter

Hendrickx, F., 1999. ‘De spinnenfauna van het laagveengebied de “Damvallei” te Destelbergen (Oost-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 1-7.

De Bakker, D., Maelfait, J.-P., 1999. ‘Enkele zeldzame spinnen uit Vlaamse bossen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 8-13.

Lambrechts, J., 1999. ‘Een populatie Pardosa agrestis (Lycosidae) aan de bezinkingsputten van Tienen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 14-16.

Kekenbosch, R., 1999. ‘Nouvelle contribution à la connaisance de l’aranéofaune de l’agglomération bruxelloise: le site du “Broek” à Uccle’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 17-23.

Bonte, D., Hoffmann, M., Maelfait, J.-P., 1999. Monitoring van het begrazingsbeheer in de Belgische kustduinen aan de hand van spinnen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 1, pp. 24-36.

Bonte, D., 1999. ‘Verslag van de tweedaagse ARABEL-excursie naar de Boulonnais (Noord-Frankrijk)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 2-3, pp. 41-47.

Janssen, M., 1999. ‘Spinnen (Araneae) van de mijnterril te Zolder (Limburg, België)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 2-3, pp. 48-57.

De Bakker, D., Defoort, T., Maelfait, J.-P., 1999. ‘De spinnenfauna van een oude Leiearm te Grammene (Oost-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 2-3, pp. 58-67.

Bonte, D., Baert, L., Ransy, M., Dekoninck, W., Grootaert, P., 1999. ‘Spinnen van de Latemse Meersen: soortensamenstelling in functie van het grondgebruik’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.14, no. 2-3, pp. 68-82.

>