ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Nieuwsbrief 1998

23/07/2015 | Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Feuille de Contact – Newsletter

Bonte, D., Maelfait, J.-P., 1998. ‘De levenscyclus van enkele spinnen uit de duinen’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 1, pp. 1-14.

Bosmans, R., Vanuytven, H., 1998. ‘Eperigone eschatologica, een Amerikaanse immigrant in West-Europa (Araneae, Erigonidae)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 1, pp. 15-16.

Lambrechts, J., 1998. ‘Waarneming van Zelotes erebeus (Thorell) in de Semoisvallei (Provincie Luxemburg)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 1, pp. 17-18.

Vanuytven, H., 1998. ‘Spinnen van de valley van de Molenbeek in Vremde (Boechout, provincie Antwerpen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 1, pp. 19-25.

Janssen, M., 1998. Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte region’s in België. Deel 5. West-Limburg’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 2, pp. 30-36.

Hendrickx, F., 1998. ‘Verslag ARABEL-excursie 1997 naar het Groot Schietveld, de Goren en het Goor’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 2, pp. 37-47.

Janssen, M., Bonte, D., 1998. ‘Enkele nieuwe en zeldzame spinnen voor Vlaanderen en België’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 2, pp. 48-51.

Lambrechts, J., 1998. ‘Enkele interessante spinnenwaarnemingen uit Oost-Brabant’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 2, pp. 52-54.

De Bakker, D., Maelfait, J.-P., Hendrickx, F., Van Waesberghe, D., De Vos, B., Thys, S., De Bruyn, L., 1998. ‘Relatie tussen de bodemkwaliteit en spinnenfauna van Vlaamse bossen: een eerste analyse’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 3, pp. 58-76.

Bonte, D., Hoffmann, M., Maelfait, J.-P., 1998. ‘Resultaten van een onderzoek naar aeronautisch actieve spinnen in het duingebied van Oostduinkerke (West-Vlaanderen)’, Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., Vol.13, no. 3, pp. 77-85.

>