ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Araneidae – Wielwebspinnen

09/08/2015

Als mensen aan een spinnenweb denken, dan beelden ze zich daar meestal een wielweb bij in. De allerbekendste vertegenwoordiger van deze familie bij ons, is zeker de Kruisspin, maar bij wijze van illustratie tonen we hier nog een aantal andere vertegenswoordigers. Vaak gaat het om mooie spinnen, wanneer men de moeite neemt om ze van wat dichterbij te bekijken. Wielwebspinnen hebben meestal planten nodig om hun web in te weven. Voor het overige treffen we ze aan in veel verschillende biotopen: bos, heide, gras, struiken, kruiden, maar sommige soorten weven hun web ook aan menselijke constructies. De algemeenste daarvan is de Venstersectorspin.

<< terug naar overzicht families

 

[ Overzicht families ]

>