ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Oonopidae – Dwergcelspinnen

03/08/2015

Over deze piepkleine, bleke spinnetjes is nog steeds niet heel veel geweten. Vroeger dacht men dat ze in onze streken enkel binnenshuis voorkwamen, maar recent onderzoek in Antwerpen toonde aan dat ze in veel grotere getale worden gevonden in bvb. klimop. Dat Antwerpse onderzoek leverde ook een nieuwe Belgische soort op: de afgebeelde Klimopdwergzesoog. De twee andere soorten lijken met het blote oog sterk op dit spinnetje. Dwergcelspinnen weven geen web, maar gaan actief op jacht. Vermoedelijk leven ze van stofluizen en springstaarten. Ook is vastgesteld dat ze restjes eten die door andere spinnen zoals de Grote kaardespin of de Gewone huisspin werden overgelaten.

<< terug naar overzicht families

 

[ Overzicht families ]

>