ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Nieuwsbrief en richtlijnen

23/07/2015

Nieuwsbrief

ARABEL geeft een tijdschrift uit waarvan drie afleveringen per jaar verschijnen: Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging / Feuille de Contact de la Société Arachnologique de Belgique. Hierin komen faunistiek, ecologie en in beperkte mate systematiek en taxonomie aan bod. Alle nieuwsbrieven kunnen hier als PDF gedownload worden.

Artikels voor 1997

Artikels na 1997

Richtlijnen aan auteurs:

Neem als voorbeeld een in de “Nieuwsbrief” eerder verschenen artikel.

De tekst wordt in zijn definitieve “WORD-format” (figuren en tabellen – aangepast aan A4 formaat – in de tekst opgenomen) aan de redactie (Léon Baert, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel; leon.baert@natuurwetenschappen.be) geleverd.

Manuscripten moeten in het Nederlands, Frans of het Engels worden opgesteld.

De samenvatting dient opgesteld te worden in de twee landstalen Nederlands en Frans. Een bijkomende Engelstalige samenvatting is wenselijk.

Verwijzing in de tekst naar de literatuurlijst gebeurt als volgt: auteur in kleine kapitalen + jaar van uitgave.

Soortnamen steeds in italiek.

De literatuurlijst wordt als volgt opgesteld:

– alfabetisch gerangschikt naar auteursnaam;

– auteursnamen in kleine kapitalen;

– titels van tijdschriften voluit, niet afgekort.

Voorbeelden:

BONTE, D., BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Spinnen. In : PROVOOST, S. & BONTE, D. (red.). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud (Brussel), 22: 320-343.

BONTE, D., HOFFMANN M. & MAELFAIT, J.-P., 1999. Monitoring van het begrazingsbeheer in de Belgische kustduinen aan de hand van spinnen. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 14(1): 24.

>