ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Foto van de maand – September 2014

24/09/2014 | Foto van de maand

Gewone kameleonspin, Misumena vatia (Clerck, 1757)

Twee mannelijke Lantaarntjes (Ischnura elegans). Eén exemplaar viel ten prooi viel aan een Gewone kameleonspin. Het is onduidelijk of het andere mannetje daar zit als reactie op het slachtoffer (bv. poging om de ‘concurrent’ alsnog te verjagen?) (foto: Marc Keuppens)

sep2014

>