ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Foto van de maand (November 2021)

10/11/2021 | Foto van de maand


Araneus diadematus (Clerck, 1757) met duidelijk kruispatroon (foto: ©Bram Vanthournout en Ludwig Jansen).

De kleur bij de kruisspin (Araneus diadematus) wordt geproduceerd door twee verschillende mechanismen: de achtergrondkleur wordt bepaald door de hoeveelheid van een donker pigment. Het typerende kruis ontstaat doordat kleine guaninekristallen het licht sterk reflecteren en zo een helder witte kleur produceren. Hierdoor kan je kruisspinnen in verschillende kleuren terugvinden, van heel lichte tot heel donkere individuen.

>