ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Foto van de maand (December 2022)

12/12/2022 | Foto van de maand

Spinnen hebben uiteenlopende strategieën om de koude winter te overleven, sommige soorten overwinteren in het ei-stadium, andere als juveniel en nog eens andere blijven als adult actief doorheen de winter. Vrouwelijke kruisspinnen (Araneus diadematus) leggen in september-oktober een eicocon af in een beschutte plaats (onder schors, tussen takken) waarna het vrouwtje sterft. De eitjes overleven de winter binnenin de eicocon en komen uit in de lente. Een variant hierop vind je terug bij de wespspin (Argiope bruennichi), bij deze soort wordt ook een eicocon afgelegd, maar de eitjes komen al snel na het afleggen uit, de juvenielen blijven in de eicococon totdat het weer warmer wordt! Heel wat soorten wolfspinnen brengen de winter door als subadult in de strooisellaag of lage vegetatie. Ze passen zich aan de lage temperatuur aan door in diapause te gaan en beschermen zichzelf met een soort van antivries. Sommige andere soorten blijken weinig last te hebben van de koude en blijven zelfs actief webben bouwen. Zo kan je de webben van de venstersectorspin (Zygiella x-notata) doorheen de winter blijven spotten, zelfs bij vriestemperaturen!

>