ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

European Spider of the Year (ESY) – geschiedenis

06/02/2024 | Europese Spin van het jaar

Vanaf het jaar 2000 kiest een groep van experten uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een spinnensoort die gedurende een jaar in de belangstelling staat. Na de Waterspin (2000) was het de beurt aan de Tijgerspin (2001), de Kraamwebspin (2002), de Grote trilspin (2003) en de Groene jachtspin (2004). De Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL was de eerste om het oorspronkelijk Duitstalige project “open te trekken”. In 2005 resulteerde dat in de gezamelijke verkiezing en proclamatie van de Huiszebraspin, de eerste Europese Spin van het Jaar. Andere Europese verenigingen volgden al snel en anno 2024, nemen 84 arachnologen uit 27 Europese landen deel.

Bij de verkiezing wordt met verschillende criteria rekening gehouden, waarbij bepaalde criteria een groter gewicht krijgen naargelang de boodschap die men via de gekozen spin wil meegeven. Zo was de Gewone kameleonspin (2006) ideaal om een aantal minder gekende facetten van spinnen voor het voetlicht te brengen, zoals het feit dat zeer vele spinnen geen web weven, vaak mooi gekleurd zijn, verschillende jachtstrategieën hebben,…

De Grindwolfspin (2007) vestigde dan weer de aandacht op het feit dat het verdwijnen van verschillende soorten natuurlijke habitat, ook het verdwijnen van diersoorten met zich meebrengt. Een problematiek die niet alleen op wereldvlak, maar ook gewoon in ons land speelt.

In 2024 vieren we dus een dubbel ‘jubileum’, zijnde 25 jaar ‘Spin van het jaar’ en 20 jaar ‘Europese Spin van het Jaar’.

Spin van het jaar in duitstalig Europa:

– 2000:        Argyroneta aquatica (Waterspin)
– 2001:        Argiope bruennichi (Tijgerspin of Wespspin)
– 2002:        Pisaura mirabilis (Kraamwebspin)
– 2003:        Pholcus phalangioides (Grote trilspin)
– 2004:        Micrommata virescens (Groene jachtspin)

European spider of the year

– 2005:        Salticus scenicus (Huiszebraspin)
– 2006:        Misumena vatia (Gewone kameleonspin)
– 2007:        Arctosa cinerea (Grindwolfspin)
– 2008:        Tegenaria spp. (Huisspinnen)
– 2009:        Hyptiotes paradoxus (Driehoekswebspin)
– 2010:        Araneus diadematus (Kruisspin)
– 2011:        Agelena labyrinthica (Gewone doolhofspin)
– 2012:        Meta menardi (Gewone grottenspin)
– 2013:        Atypus affinis (Gewone mijnspin)
– 2014:        Linyphia triangularis (Herfsthangmatspin)
– 2015:        Anyphaena accentuata (Struikspin)
– 2016:        Cyclosa conica (Kegelspin)
– 2017:        Nuctenea umbratica (Platte wielwebspin)
– 2018:        Steatoda bipunctata (Koffieboonspin)
– 2019:        Myrmarachne formicaria (Bosmierspringspin)
– 2020:        Dolomedes fimbriatus (Gerande oeverspin)
– 2021:        Ero furcata (Gevorkte spinneneter)
– 2022:        Hygrolycosa rubrofasciata (Trommelwolfspin)
– 2023:        Cheiracanthium punctorium (Grote spoorspin)
– 2024:        Nesticus cellulanus (Holenspin)

>