ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Nieuws

Diagnoses ‘Spinnenbeten’ bijna altijd fout

Maart 9, 2018 | Nieuws

In de nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging Arabel verscheen een artikel met een overzicht van wat gekend is over spinnenbeten. Daaruit blijkt dat spinnenbeten niet alleen zeer zeldzaam zijn maar ook zelden gevaarlijk. Het aantal voor de mens gevaarlijke spinnensoorten is wereldwijd zeer beperkt en haalt niet eens een dozijn. Zeer merkwaardig is de […]

Lees meer…

Kleuter vindt nieuwe spin voor Wallonië

Januari 14, 2018 | Nieuws

Een leerling van de Kleuterklas in Louvain-la-Neuve brengt een interessante spin mee Tijdens de uitleg over spinnen door Arnaud Henrard aan de Ecole des Bruyères in Louvain La Neuve, kwam een kleuter naar voren met een spin die hij thuis had gevonden. Het bleek een exemplaar te zijn van Zoropsis spinimana (Valse Wolfsspin), een spin […]

Lees meer…

ARABEL Steunt aankoop spinnen-reservaat

November 11, 2017 | Nieuws

Uniek: 50ha aangekocht om populatie Lentevuurspin (Eresus sandaliatus) te redden! De Lentevuurspin (Eresus sandaliatus) is een soort die endemisch is voor Noordwest-Europa (Rezac et al. 2009*) en die slechts in 8 landen met verspreide populaties voorkomt. Haar voortbestaan is precair en ontlokte aan een verantwoordelijke van het Agentschap voor Natuur en Bos de vergelijking met […]

Lees meer…

Huisspinnen-project

Januari 5, 2017 | Nieuws

Het huisspinnen-project is afgerond met een publicatie in ‘Arachnology’. De details van het project vindt u op de pagina ‘project’.

Lees meer…

Lentevuurspin in Dieren In Nesten

April 15, 2011 | Nieuws

Bekijk de videoboodschap van Chris Dusochoit naar aanleiding van de Dieren In Nesten aflevering die onder andere over de Lentevuurspin zal gaan. Download de brochure  NF2011-4.pdf.  

Lees meer…

De Lentevuurspin in Vlaanderen

April 10, 2011 | Nieuws

[…] Soms is er ook goed nieuws te melden van het natuurfront. Al meer dan honderd jaar zochten Belgische arachnologen naar de bijna mythisch geworden Lentevuurspin Eresus sandaliatus. Verschillende mensen beweerden haar gezien te hebben, maar nooit kon een bewijs geleverd worden. Het leverde haar de bijnaam ‘Monster van Loch Ness onder de Belgische spinnen’ […]

Lees meer…

Een fotogalerij van spinnen… en nu op zoek naar spinnen!

Maart 15, 2011 | Nieuws

In het juli-spetember volume van ANTenne staat een voorstelling van de ARABEL fotogalerij… Download ANTenne_2011_3_p8.pdf.

Lees meer…

Exotische spinnen in België

Augustus 15, 2010 | Nieuws

Gouden wielwebspin (Nephila sp.) die in oktober 2010 in een voortuintje te Nijlen werd gevonden (foto: DeKoLoGi) Het tijdschrift Natuur.focus publiceert in het recentste nummer een overzichtsartikel met een stand van zaken over de exotische spinnen die de voorbije 35 jaar in België werden ingevoerd. Hieruit komen enkele interessante bevindingen naar voor. Eén daarvan is […]

Lees meer…

Gruwelmail over “Gevaarlijke Afrikaanse spin” doet weer de ronde!

Juli 15, 2009 | Nieuws

Eén van de foto’s die met de mail worden meegezonden. De beschuldigde spin is echter met zekerheid niet de dader. De mail over de gevaarlijke Afrikaanse spin is een “hoax” die reeds vele jaren de ronde doet en oorspronkelijk zelfs uit Amerika afkomstig is. Hieronder is het persbericht toegevoegd dat de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL […]

Lees meer…

Zwarte weduwen (Latrodectus spp.) in België

Juni 15, 2009 | Nieuws

Foto 1: Volwassen vrouwtje van de Amerikaanse zwarte weduwe (Latrodectus mactans). Foto © Gilbert Loos Foto 2: Volwassen vrouwtje van een Australische zwarte weduwe (Latrodectus hasselti). Foto © Aart Noordam De feiten Voorgeschiedenis Reeds enkele decennia wordt af en toe een exemplaar van een Zwarte weduwe (Latrodectus spp.) in ons land ingevoerd. Het eerste goed […]

Lees meer…
>