ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Europese spin van het Jaar 2007 – De Grindwolfspin Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)

Juli 23, 2007 | Spin van het jaar

07a

07b

07d

07c

Met een lichaamslengte van 12-14mm voor de mannetjes en 14-17mm voor de vrouwtjes,
is de Grindwolfspin één van de grootste Europese wolfspinnen. De
soort vertoont een patroon van sterk contrasterende grijsbruine of geelgrijze
vlekken (het grootste contrast vinden we bij de mannetjes). Die tekening maakt
deze bodembewonende dieren bijna onzichtbaar wanneer ze stilzitten op een ondergrond
van zand of kiezel.Oorspronkelijk komt deze soort voor op natuurlijk, los grind of zandige oevers
van rivieren of meren. In tweede instantie wordt ze gevonden in grind- en zandgroeven.
Bij natuurlijke meren en rivieren leeft de Grindwolfspin op de zand- of kiezelbanken
vlak bij het water. Die plaatsen blijven vegetatieloos omdat ze regelmatig overstromen.
De regulering van meren en rivieren gedurende de voorbije tientallen jaren heeft
ervoor gezorgd dat deze soort in vele delen van Europa is uitgestorven.

In de Rode lijst van zeldzame en bedreigde spinnen in Vlaanderen, staat de Grindwolfspin
genoteerd onder categorie 1: “met uitsterven bedreigd”.

De Grindwolfspin is actief van maart tot november. In deze periode leven de
dieren in buisvormige spinsels die ze verlaten om te gaan jagen. Deze spinsels
zijn begraven in de zandige ondergrond, bijna altijd onder grote stenen of rommel
zoals aangespoeld hout. De uitgang van de spinsels is gericht naar de waterkant.
Daar kunnen de spinnen worden gevonden binnen een strook op ongeveer een halve
tot anderhalve meter van het water. De Grindwolfspin leeft voornamelijk van
bodembewonende kevers, vliegenlarven, sprinkhanen en andere spinnen. De vrouwtjes
zorgen voor hun jongen van juni tot augustus, voornamelijk door te waken over
de eicocon. De jongen komen uit tussen augustus en oktober. Zij overwinteren
en zijn pas in de late zomer van het volgende jaar volwassen. Pas na nog een
overwintering paren ze en kunnen voor nakomelingen zorgen. Dankzij deze overlappende
generaties, kunnen gedurende het hele jaar volwassen exemplaren worden gevonden.

Tijdens de overwintering verblijven de spinnen in een andere schuilplaats.
Die kiezen ze op zo’n 10 à 15 meter van de waterkant, ver genoeg om veilig
te zijn voor overstromingen. Als een overstroming in de zomer plaatsvindt, sluiten
de spinnen gewoon hun spinsel af en overleven dan op de overblijvende lucht
in hun schuilplaats.

De Grindwolspin komt voor van het Middellandse Zeegebied, over Centraal-Europa
tot Skandinavië en in het oosten tot Siberië.

Deelnemende verenigingen:

  • Arachnologische Gesellschaft e.V. (AraGes)
  • Belgische Arachnologische Vereniging/Société Arachnologique de Belgique ARABEL
  • European Invertebrate Survey-Nederland, Section SPINED
  • Grupo Iberico de Aracnologia-Sociedad Entomologica Aragonesa GIA
  • European Society of Arachnology (ESA)
  • BioNetworX, Münster

Dank:

Met dank aan Dries Bonte en Kevin Lambeets voor het ter beschikking stellen
van hun foto’s en aan Frederik Hendrickx voor het beschikbaar stellen van de
gekende verspreidingsgegevens voor België.

Nederlandse vertaling: Koen Van Keer.

 

>