ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Aankondigingen SRBE/KBVE

augustus 15, 2015

Excursie in Bos t’Ename, zaterdag 28 april 2012

Het natuurreservaat Bos t’Ename maakt deel uit van de Bossen van de Vlaamse Ardennen. Het grootste deel van het oude bos is gelegen op de steile Scheldevalleiwand en bevat enkele oude beukenbestanden. In het Scheldevalleideel van het gebied is er een aanzienlijke oppervlakte alluviaal bos. In beide bostypes komt vrij veel staand en liggend dood hout voor. Aansluitend bij het oude bos bevinden zich grote oppervlaktes voormalige graslanden en akkers in diverse stadia van spontane verbossing, die samen met delen van het oude bos extensief jaarrond worden begraasd. Aan de randen van het gebied bevinden zich eveneens grote oppervlaktes kleinschalig cultuurlandschap met veel houtige kleine landschapselementen. Ingebed in deze matrix van oud bos, spontane bosuitbreiding en kleinschalig cultuurlandschap bevinden zich kalkrijke bronnen met travertijnvorming, bronbeken, de middenloop van de Riedekensbeek, poelen, mesofiele en thermofiele hooilandjes, goed ontwikkelde mantel-zoomvegetaties en akkerranden in akkervogelbeheer. Dit zeer diverse landschap bezit een erg rijke en gevarieerde entomologische fauna.

Afspraakplaats: zaterdag 28/04/2012: 10.00 uur op het dorpsplein van Ename (Enameplein, Oudenaarde).

Contactpersonen: Guido Tack (guido.tack1@telenet.be; 0474/90.02.30) en Koen Smets (smets_koen@hotmail.com; 0473/88.41.66).

Excursie grensmaas, zaterdag 16 juni 2012

De grensmaas is onze enige grote rivier waar sinds kort opnieuw enige dynamiek is toegelaten. De rivier krijgt hier lokaal de mogelijkheid om te overstromen, eroderen en grindbanken op te werpen. Aldus ontstaat er een grote variatie aan habitats van kale grindoevers tot bossen. Daarnaast is het Maaswater kalkrijk, hetgeen zijn invloed heeft op de vegetatie.

Afspraakplaats: zaterdag 16/06/2012: 10.00 uur op het dorpsplein van Eisden (Vrijthof, Eisden – Maasmechelen).

Contactpersonen: Tim Struyve (labiale_palp@hotmail.com; 0478/03.43.64).

 

>